'Hydra-as-a-Service'

'Hydra-as-a-Service'Sinds 2017 gelden de nieuwe normering en het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017. Voor waterkeringbeheerders is dit een belangrijk moment om te toetsen of hun keringen voldoen aan de nieuwe eisen. Met de lancering van het HKV-product ‘Hydra-as-a-Service’ is het nu mogelijk om de opgave intuïtief en visueel inzichtelijk te maken. Langsfiguren brengen de opgave in beeld. De gebruiker kan kiezen tussen de signaalwaarde en maximaal toelaatbare kans. Het is onder andere mogelijk om de waterstanden en hydraulische belastingniveaus te selecteren voor verschillende zichtjaren en herhalingstijden.

Hydra-as-a-Service kan – los van de opgave over het traject – voor elke dijkpaal in detail laten zien welke combinaties van belastingen de grootste kans hebben, waaronder windrichting, zeewaterstand en signifi cante golfhoogte. Hydra-as-a-Service is warm verwelkomd, meerdere waterschappen en Rijkswaterstaat gebruiken de applicatie. Het is een waardevolle toevoeging aan de ‘winkel’ van HKV-producten en services voor waterkeringbeheerders.

maart 2018

Terug naar overzicht