'Mijn WaterAlarm'

'Mijn WaterAlarm'De zorg voor enerzijds droge voeten en anderzijds voldoende waterbeschikbaarheid zijn de primaire taken van een waterbeheerder. Het operationeel waterbeheer hiervoor, zowel in polder- als rivieren beeksystemen, luistert nauw. Systemen worden automatisch gemonitord en bij een aantal beheerders geautomatiseerd bestuurd.

De app ‘MijnWaterAlarm’ presenteert actuele gemeten en voorspelde waterstanden van locaties uit het eigen gebied van een waterbeheerder. De gebruiker stelt zelf waterstanden in. De app stuurt vervolgens automatisch een alarmering in de vorm van een pushbericht als deze waterstanden overschreden worden. Deze app koppelt een waterbeheerder aan het eigen informatiesysteem met de eigen locaties (bijvoorbeeld uit Delft-FEWS).

De waterbeheerder bepaalt zelf wie toegang heeft tot de app en wie de gegevens mogen ontvangen (alleen medewerkers van de eigen organisatie, andere organisaties in het beheergebied of openbaar toegankelijk). De app is beschikbaar voor smartphones en tablets met recente versies van Android en Apple iOS.

maart 2018

Terug naar overzicht