Portaal voor Small Island Developing States

Portaal voor Small Island Developing StatesSmall Island Developing States (SIDS) zijn overwegend kleine maritieme landen met vergelijkbare uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkelingen, waaronder gevoeligheid voor natuurrampen.

HKV ontwikkelt samen met Akvo en de Technische Universiteit Delft een portaal waarmee lokale betrokkenen in de SIDS en NGO’s, kennisinstituten en marktpartijen informatie, kennis en gebruikerservaringen van watergerelateerde dreigingen en rampen en klimaatadaptatie kunnen delen. De eerste versie van het portaal is in het vroege voorjaar van 2018 beschikbaar.

Een inhoudelijke folder (Engels) is hier te lezen.


Terug naar overzicht