BOS Delfland 2.0

BOS Delfland 2.0Het beslissingsondersteunend systeem (BOS) van het Hoogheemraadschap van Delfland is aan vervanging toe. HKV ontwikkelt, samen met Witteveen+Bos, voor Delfland een volledig nieuw BOS voor de boezem.

Hiermee heeft het hoogheemraadschap op elk moment een actueel overzicht van de situatie in het beheergebied en van de verwachtingen voor de komende uren. Het systeem berekent continu de optimale inzet van de boezemgemalen op basis van de actuele situatie in het watersysteem, neerslagverwachtingen en de vullingsgraad van de gietwaterbassins van tuinders in het gebied, en stuurt de gemalen ook direct aan.

Via de gebruikersinterface van het BOS kan de peilbeheerder de onderbouwing laten visualiseren. Indien gewenst kan de peilbeheerder kiezen voor afwijkende belastingscenario’s of een andere inzet van de gemalen.

Terug naar overzicht