Onderhoudsmanagementsysteem voor Waddenzee

Onderhoudsmanagementsysteem voor WaddenzeeDe Waddenzee is een bijzonder en complex watersysteem. Getij, stroming, wind en golven zorgen voor veel dynamiek in het transport van water, slib en zand. De Waddeneilanden zijn bereikbaar via vaarroutes en havens. Met een plaats op de Werelderfgoedlijst is het natuurgebied erg in trek bij toeristen.

Rijkswaterstaat heeft aannemer Gebr. van der Lee de opdracht gegund om de havens en vaarroutes bevaarbaar te houden met baggerwerkzaamheden. HKV ondersteunt de aannemer door een Onderhoudsmanagementsysteem (OMS) te ontwikkelen, implementeren en beheren. Het OMS draait op basis van Delft-FEWS. Het verwerkt en visualiseert bodemhoogtemetingen, voorspelt knelpunten aan de hand van trendanalyses, monitort de capaciteit van de verspreidingsvakken en verzorgt rapportages.

Bron foto: Gebr. van der Lee

Terug naar overzicht