Producten en services

De rol van ICT binnen onze samenleving wordt steeds belangrijker. Vaker dan ooit wordt verwacht dat op elk moment van de dag up-to-date informatie beschikbaar is en dat we met (mobiele) apparaten processen kunnen monitoren en aansturen. Wij ontwikkelen producten en services waarmee wij onze klanten voorzien van (maatwerk) data en informatie over waterstanden, actuele situaties in beheergebieden, potentiële gevolgen van overstromingen, en meer. Onze producten bestaan uit webapplicaties, apps en webservices. Wij verzorgen ook het beheer en onderhoud van onze producten en services. Daarnaast ondersteunen wij onze collega’s met ICT-vraagstukken bij het uitvoeren van projectwerkzaamheden.

Projecten

Onderzoeks- en Monitoringsprogramma Houtribdijk

Onderzoeks- en Monitoringsprogramma Houtribdijk

De Houtribdijk wordt aan beide zijden gedeeltelijk versterkt met zand. Een zandige dijkversterking in een groot meer zonder getij is een wereldprimeur. Daarom is er behoefte aan inzicht in het gedrag van de zandige dijkversterking.  Lees meer


Modules Maatgevend-hoogwaterprocessor

Modules Maatgevend-hoogwaterprocessor

De Rijn-Maasmonding wordt tegen overstromingen beschermd met een aantal complexe en kostbare stormvloedkeringen, zoals de Maeslantkering. Ook bij klimaatverandering moeten deze keringen de vereiste bescherming blijven bieden. Maar kunnen ze dat ook?  Lees meer


Beslissingsondersteunend Systeem Berkel

Beslissingsondersteunend Systeem Berkel

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel heeft HKV een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor het stroomgebied van de Berkel ontwikkeld. Het systeem voorspelt waterstanden en debieten aan de hand van de actueel gemeten waterstanden en de gemeten en voorspelde neerslag. Lees meer