Buitenland

HKV draagt wereldwijd bij aan de bescherming tegen overstromingen en aan oplossingen voor droogtevraagstukken. We maken niet alleen de risico’s inzichtelijk, maar realiseren ook operationele voorspelsystemen. We maken daarbij, speciaal in data-arme gebieden, optimaal gebruik van satellietgegevens. Opleiding en training is een belangrijk onderdeel van ons buitenlandse werk; we werken daarom vaak lokaal en samen met partijen die de lokale situatie goed kennen. Onze inzet varieert van expert opinion tot jarenlange lokale ondersteuning.

Projecten

FEWS-Donau

FEWS-Donau

Eind 2014 is HKV benaderd om een voorspellingssysteem voor overstromingen en verontreinigingen voor de Donau te implementeren (FEWS-Donau). Samen met Deltares hebben we dit systeem in korte tijd gebouwd en geïnstalleerd bij het Nationale Instituut voor Hydrologie en Waterbeheer (INHGA). Lees meer


‘Mobile services’ voor hoogwatervoorspelling en -communicatie in Bangladesh

‘Mobile services’ voor hoogwatervoorspelling en -communicatie in Bangladesh

HKV en Deltares hebben in 2014 het project ‘Mobile services’ voor hoogwatervoorspelling en -communicatie in Bangladesh afgerond. Hiervoor hebben we een dashboardsysteem geïmplementeerd dat waterstanden via sms automatisch combineert met hoogwatervoorspellingen.  Lees meer


Delft3D-model voor de Elbe

Delft3D-model voor de Elbe

Duitsland heeft regelmatig te kampen met zeer hoge waterstanden in de Elbe, mede door natuurlijke vegetatieontwikkeling in de uiterwaarden. De Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) wil hier meer grip op krijgen en heeft HKV de opdracht gegeven een gedetailleerd Delft3D-model te ontwikkelen. Lees meer