Buitenland

HKV draagt wereldwijd bij aan de bescherming tegen overstromingen en aan oplossingen voor droogtevraagstukken. We maken niet alleen de risico’s inzichtelijk, maar realiseren ook operationele voorspelsystemen. We maken daarbij, speciaal in data-arme gebieden, optimaal gebruik van satellietgegevens. Opleiding en training is een belangrijk onderdeel van ons buitenlandse werk; we werken daarom vaak lokaal en samen met partijen die de lokale situatie goed kennen. Onze inzet varieert van expert opinion tot jarenlange lokale ondersteuning.

Projecten

Remote sensing information in Vietnam

Remote sensing information in Vietnam

In 2015 zijn we ruim drie maanden in Hanoi geweest voor het project ‘Demonstration of remote sensing information for integrated management in the Red River Delta in the North of Vietnam’. Lees meer


African Flood Risk Centre

African Flood Risk Centre

In 2015 heeft een groep HKV’ers gewerkt aan het ontwikkelen van het African Flood Risk Centre. Hiermee zijn operationele hoogwatervoorspellingen en flood hazard maps te maken op basis van open data (near-real time neerslagdata van satellieten, weersvoorspellingen, landgebruikskaarten en hoogtedata). Lees meer


Waterexperts naar Myanmar

Waterexperts naar Myanmar

Een Nederlands team heeft de regering van Myanmar (Birma) geadviseerd op het gebied van waterbeheer en oplossingen aangedragen om overstromingen in de toekomst beter te beheersen. HKV'er Hermjan Barneveld maakte deel uit van het team. Lees meer