Buitenland

HKV draagt wereldwijd bij aan de bescherming tegen overstromingen en aan oplossingen voor droogtevraagstukken. We maken niet alleen de risico’s inzichtelijk, maar realiseren ook operationele voorspelsystemen. We maken daarbij, speciaal in data-arme gebieden, optimaal gebruik van satellietgegevens. Opleiding en training is een belangrijk onderdeel van ons buitenlandse werk; we werken daarom vaak lokaal en samen met partijen die de lokale situatie goed kennen. Onze inzet varieert van expert opinion tot jarenlange lokale ondersteuning.

Projecten

In-housetraining in Mozambique

In-housetraining in Mozambique

Samen met Wetterskip Fryslân en een Mozambikaanse consultant hebben we in Mozambique een complete in-housetraining verzorgd aan een groep van twintig ingenieurs van ARA-Sul (vergelijkbaar met een waterschap in Nederland) en DNA (het nationale instituut op het gebied van water). Lees meer


Haalbaarheid geïrrigeerde landbouw in Ghana

Haalbaarheid geïrrigeerde landbouw in Ghana

Voor een private partij in Ghana hebben we de haalbaarheid onderzocht van geïrrigeerde landbouw in het Sisili-Kulpawnbasin, een zijtak van de White Volta in het noorden van Ghana. Lees meer