Buitenland

HKV draagt wereldwijd bij aan de bescherming tegen overstromingen en aan oplossingen voor droogtevraagstukken. We maken niet alleen de risico’s inzichtelijk, maar realiseren ook operationele voorspelsystemen. We maken daarbij, speciaal in data-arme gebieden, optimaal gebruik van satellietgegevens. Opleiding en training is een belangrijk onderdeel van ons buitenlandse werk; we werken daarom vaak lokaal en samen met partijen die de lokale situatie goed kennen. Onze inzet varieert van expert opinion tot jarenlange lokale ondersteuning.

Projecten

HKV ondersteunt DNA in Mozambique meerjarig

HKV ondersteunt DNA in Mozambique meerjarig

Met ingang van november 2015 is HKV voor een periode van twee jaar direct betrokken bij de planvorming en technische ondersteuning van de Nationale wateroverheid 'Direcção Nacional de Águas' (DNA). Naast ondersteuning bij de opzet van een meerjarig nationaal waterplan zal HKV ondersteuning bieden bij versterking van de organisatie, zowel op technisch als op organisatorisch gebied. Gedurende deze periode is onze collega Freek Huthoff permanent werkzaam bij DNA in Maputo. Lees meer


HKV helpt opleidingsinstituut ISPG in Mozambique

HKV helpt opleidingsinstituut ISPG in Mozambique

Eind oktober 2015 waren onze collega's Freek Huthoff en Susanne Groot actief bij het Instituto Superior Politecnico de Gaza (ISPG) in Chokwe, Mozambique om daar docenten, studenten en lokale waterautoriteiten te introduceren in moderne hoogwaterwaarschuwings en -management technieken. Lees meer


Ierse staatssecretaris Simon Harris ontving het DRR team

Ierse staatssecretaris Simon Harris ontving het DRR team

Staatssecretaris Harris, die verantwoordelijk is voor the Office of Public Works (OPW), kondigde aan dat de Ierse overheid samenwerkt met de Nederlandse overheid via een afvaardiging van het Disaster Risk Reduction Team (DRR-team) om de Ierse aanpak tegen hoogwaterbestrijding te benchmarken. Het team vergelijkt in een peer review het Ierse watermanagementbeleid met internationale best practises op het gebied van flood risk management. Lees meer