African Flood Risk Centre

African Flood Risk CentreIn 2015 heeft een groep HKV’ers gewerkt aan het ontwikkelen van het African Flood Risk Centre. Hiermee zijn operationele hoogwatervoorspellingen en flood hazard maps te maken op basis van open data (near-real time neerslagdata van satellieten, weersvoorspellingen, landgebruikskaarten en hoogtedata).

Waterbeheerders en rampenbestrijders in zowel Ghana als Malawi gebruiken dit systeem nu dagelijks. Wij hebben eindgebruikers getraind in de toepassing van deze gegevens in hun dagelijkse werk.

Foto: Projectgroep Malawi

Terug naar overzicht