Ierse staatssecretaris Simon Harris ontving het DRR team

Ierse staatssecretaris Simon Harris ontving het DRR team Staatssecretaris Harris, die verantwoordelijk is voor the Office of Public Works (OPW), kondigde aan dat de Ierse overheid samenwerkt met de Nederlandse overheid via een afvaardiging van het Disaster Risk Reduction Team (DRR-team) om de Ierse aanpak tegen hoogwaterbestrijding te benchmarken. Het team vergelijkt in een peer review het Ierse watermanagementbeleid met internationale best practises op het gebied van flood risk management.

Het Nederlandse DRR-team bestaande uit Matthijs Kok (HKV Lijn in Water en Professor Flood Risk aan de TU Delft), Marit Zethof (HKV Lijn in Water) en Marjan den Braber (Royal HaskoningDHV) is van zes tot tien september 2015 naar Ierland afgereisd om verschillende plaatsen in Dublin en rondom Trim te bezoeken, alwaar het hoofdkantoor van OPW is gevestigd.

‘Het team heeft al geconstateerd dat er sinds de review van het Ierse waterveiligheidsbeleid in 2004 al veel vooruitgang is geboekt en de vraag is of deze proactieve aanpak nog bijgestuurd moet worden om ook de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Nederlandse ervaring zeker bijdraagt aan een duidelijk antwoord op deze vraag’ legt Matthijs Kok uit.

Overstromingen zijn door de Ireland’s National Risk Assessment erkend als één van de twee grootste risico’s waar het land mee geconfronteerd kan worden. Sinds 2004 heeft de Ierse overheid een nieuwe proactieve, holistische stroomgebiedsgerichte aanpak voor de beheersing van overstromingsrisico’s geadapteerd. De OPW, als leidende partij voor de overstromingsrisicobeheersing, heeft tot doel gesteld om de realisatie van het aantal waterveiligheidsprojecten te verhogen om het nieuwe ingeslagen beleid te effectueren. De kern van deze nieuwe aanpak is the Catchment Flood Risk Assessment and Management (CFRAM) Studie. In deze studie wordt voor 300 gebieden met een significant overstromingsrisico de meest passende oplossingen geïdentificeerd.
 
Op de foto het DRR-team met de staatssecretaris Simon Harris (4e van rechts), de Nederlandse ambassadeur Paul Schellekens (3e van rechts) en het team van OPW onder leiding van Clare McGrath (3e van links).

Terug naar overzicht