U kunt bij ons terecht met vragen over overstromingsrisico's, waterbeheer, klimaat, beheer van rivieren, kusten en delta's, waterveiligheid, crisisbeheersing en producten en services. Wij organiseren dat via vier werkvelden.

Veiligheid en crisisbeheersing

Bij bescherming tegen overstromingen spelen vragen zoals 'hoe veilig moet het zijn?', 'hoe veilig is het op dit moment?' en 'wat kunnen we doen als het mis dreigt te gaan, of daadwerkelijk mis gaat?'. Complexe vragen, waar wij met onze kennis van statistiek, techniek, crisisbeheersing en communicatie en besluitvorming helpen een antwoord op te vinden. 

Lees meer


Rivieren, kusten en delta's

Waar water is, vind je mensen. Maar te veel of te weinig water veroorzaakt allerlei problemen. Met kennis van hydraulica, morfologie en hydrologie dragen we bij aan de optimale inrichting en beheer en het oplossen van waterproblemen.

Lees meer


Water en klimaat

Goed waterbeheer is essentieel voor de kwaliteit van de leefomgeving. De inrichting van het watersysteem bepaalt mede de kans op wateroverlast, watertekort en mogelijkheden voor ecologische ontwikkeling. Wij geven zowel het ontwerp als het dagelijks operationeel beheer van watersystemen vorm, met kennis van zaken, expertise in numerieke modellen en moderne informatietechnieken. Klimaatverandering maakt dat de randvoorwaarden voor het waterbeheer veranderen, waardoor het waterbeheer in ontwikkeling blijft.

Lees meer


Buitenland

Overstromingen en droogte hebben wereldwijd impact op de welvaart en het welzijn van mensen. We helpen onze opdrachtgevers met een optimale zoetwatervoorziening, het inzichtelijk maken van overstromingsrisico’s en het tijdig waarschuwen voor droogte en overstromingen.

Lees meer


Producten en services

Informatievoorziening is cruciaal in ons vakgebied. Wij maken en beheren webapplicaties, apps en webservices waarmee wij onze klanten voorzien van data en informatie.

Lees meer