Stresstesten

StresstestenHKV biedt diverse klimaatstresstesten en heeft in haar eigen R&D programma diverse tools ontwikkeld waarin veel analyses reeds zijn uitgevoerd. Daarmee kunnen ze snel inzichten bieden, en zijn ze lean and mean:

-Extreme neerslag: HKV heeft wateroverlastkaarten ontwikkeld voor alle bebouwde, stedelijke gebieden in Nederland waarmee gemeenten een eerste inschatting kunnen maken van de impact van extreme neerslag. Voor ieder gebied zijn meerdere extreme buien doorgerekend, gebaseerd op de nieuwe neerslagstatistiek. Deze kaarten zijn gratis voor u beschikbaar via de app Water op straat (iOS en Android). Voor meer informatie zie Stresstest wateroverlast.

-Droogte: HKV is expert in de impact van extreme droogte en de effecten van mitigerende maatregelen in sectoren zoals landbouw, natuur, scheepvaart en drinkwater. In hun analyses kijken ze zowel naar kans op droogte als de gevolgen daarvan, en maken gebruik van hydrologische en effect modellen. Dit zijn dezelfde modellen zoals ook toegepast in de regionale droogtestudies en het Deltaprogramma Zoetwater.

-Overstromingen: Met een druk op de knop locatie-specifieke informatie over mogelijke waterdiepten en overstromingskansen? Handig wanneer u wilt weten hoe kwetsbaar de vitale infrastructuur in uw gebied is, en om de kosten en baten van maatregelen af te wegen. Zie mijnoverstromingsrisicoprofiel.nl en de productfolder.