Profielengenerator

ProfielengeneratorBij het beoordelen van de dijken wilt u zo goed mogelijk aansluiten op de bestaande situatie in het veld. Met de HKV profielengenerator schematiseert u deze dijken op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) zodat deze binnen het Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium (WBI) en OntwerpInstrumentarium (OI) toegepast kunnen worden.

Met de profielengenerator kunt u de geometrie van de profielen bewerken en opslaan zodat Ringtoets en Hydra-NL uw schematisatie accepteert. De animatie laat zien hoe de profielengenerator werkt, en is gelijk een handleiding voor gebruik. In de profielengenerator zijn voor heel Nederland om de 100 meter geschematiseerde profielen aanwezig. Deze kunt u aanpassen op basis van uw lokale kennis, vervolgens downloaden en direct invoeren in Ringtoets of Hydra-NL.

Met deze profielen kunt u de faalkans berekenen voor het faalmechanisme ‘Grasbekleding Kruin en Binnentalud’, het Hydraulisch Belasting Niveau (HBN) bepalen of de golfrandvoorwaarden voor bekledingen afleiden op basis van de actuele situatie van de dijk. Als u gebruik wilt maken van de profielengenerator heeft u een inlognaam en een wachtwoord nodig. Deze kunt u bij ons aanvragen via profielengenerator@hkv.nl of via 0320 294242. U kunt kiezen hoeveel profielen u af wilt nemen waarbij we verschillende opties hebben. 

Wij hanteren de volgende prijzen (excl. btw):
  • 1 tot 10 profielen: € 40 per profiel
  • 10 tot 30 profielen: € 30 per profiel
  • 30 tot 100 profielen: € 25 per profiel
  • 100 tot 300 profielen: € 21 per profiel
  • 300 of meer: € 17 per profiel

Voor maatwerk, bijvoorbeeld als er een ruimtelijker, gedetailleerder beeld wenselijk is, of als u profielen op een andere of aanvullende locatie wilt hebben bieden we maatwerkoplossingen. We gaan dan met u in gesprek. Als u de profielengenerator graag een keer vrijblijvend wilt uitproberen of indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via profielengenerator@hkv.nl.