Stage en afstuderen

Ruim tien studenten per jaar, meestal uit Delft, Wageningen of Enschede, doen bij ons hun afstudeerwerk of stage. In veel gevallen heeft dat ook hun eerste baan opgeleverd na het afstuderen. Als afstudeerder of stagiair kan je zowel in onze vestiging in Lelystad als Delft werken aan uitdagende watervraagstukken. De beschikbare onderwerpen wisselen snel en plaatsen we onder vacatures, maar je kan ook zelf met een interessant idee komen! Voor nadere informatie over stages en afstuderen: stuur een e-mail naar Carina Franco.

Lopende stages en afstudeeropdrachten:
 • Merel Hendriksen (TU Delft) - Onderzoek naar morfologische onzekerheden in relatie tot overstromingsrisicobenadering/hoogwaterveiligheid.
 • Guido van Rinsum (TU Delft) - Onderzoek naar effectiviteit van de noodmaatregel bekrammingen voor dijken.
 • Mick van Montfoort (TU Delft) - Onderzoek naar overstromingskansen en macrostabiliteit.
 • Nick Stoop (TU Delft) - Analyseren van hydraulische weerstanden om tot een scherpere inschatting van de ‘bulk’ doorlatendheid te komen.
 • Inez van Tilburg (TU Delft) - Onderzoek naar risicogestuurd (maai)onderhoud in het regionale systeem.
 • Martine Stam (TU Delft) - Onderzoek naar het effect van golfremmende vegetatie op de faalkans van rivierdijken.

Afgeronde stages en afstudeeropdrachten:
 • Pieter Verheij (TU Delft) - Opstellen van een evacuatiestrategie gebaseerd op de overstromingsrisicobenadering (2017).
 • Christianne Luger (TU Delft) - Research how to detect small to medium scale floods using multiple sensors and information sources (2017).
 • Vineeth Maniyara (TU Delft) - Research on modelling techniques for water turbines using CFD, including the analysis of momentum generated by the turbine and force distribution along the turbine blades (2017).
 • Jonas Harding (TUDelft) - Onderzoek op het gebied van Flood Safety Assesment of the Sinaï Desert (2017).
 • Brendan Dalmijn (TU Delft) - Ontwikkelen landsdekkende wateroverlastkaart (2017).
 • Bart van Linge (TU Delft) - Numerical modelling of longitudinal training dams using Delft3D (2017).
 • Lisa Swaalf (TU Delft) - Hydrological modelling upstream Oti, Togo (2017).
 • Noor ten Harmsen van der Beek (TU Delft) - Hydrological modelling upstream Oti, Togo (2017).
 • Stefan Jammers (TU Delft) - Modelleren van sedimenttransport over drempels in Delft 3D (2017).
 • Suzan van Haaster (Universiteit Utrecht) - Ondersteunende onderzoekswerkzaamheden in het project waterbodemmetingen met Fishfinders en in het project rondom trendanalyses Westerschelde (2017).
 • Matthijs Gensen (TU Delft) - Onderzoek naar golven in havens (2017).
 • Mirjam Flierman (TU Delft) - Onderzoek verkenning naar risicobenadering voor morfodynamiek op de Rijntakken (2017).
 • Lex Veerhuis (TU Delft) - Risicogestuurd beslissen over evacuatie op basis van de nieuwe risicobenadering en ontwerpmethode voor waterkeringen (2017).
 • Roy Daggenvoorde (UTwente) - Onderzoek naar Upper stage plane bed (2017).
 • Marlijn van Veen (TU Delft) - Onderzoek naar trendanalyse Westerschelde (2017).
 • Ruud Boom (UTwente) - Improving the prediction of hydraulic effects in stream restoration projects by multi-dimensional modelling (2016).
 • Jenny Pronker (TU Delft) - Onderzoek naar de translatiegolven in Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal (2016).