Stage en afstuderen

Ruim tien studenten per jaar, meestal uit Delft, Wageningen of Enschede, doen bij ons hun afstudeerwerk of stage. In veel gevallen heeft dat ook hun eerste baan opgeleverd na het afstuderen. Als afstudeerder of stagiair kan je zowel in onze vestiging in Lelystad als Delft werken aan uitdagende watervraagstukken. De beschikbare onderwerpen wisselen snel en plaatsen we onder vacatures, maar je kan ook zelf met een interessant idee komen! Voor nadere informatie over stages en afstuderen: stuur een e-mail naar Carina Franco.

Lopende stages en afstudeeropdrachten:
 • Remy van Maanen (TU Delft) - Analyse naar samenhang intergetijdegebied en duinvorming bij Hondsbossche en Pettemer duinen.
 • David Knops (TU Delft) - Onderzoek naar effect van heterogeniteit op dijksterkte.
 • Merel Hendriksen (TU Delft) - Onderzoek naar morfologische onzekerheden in relatie tot overstromingsrisicobenadering/hoogwaterveiligheid.

Afgeronde stages en afstudeeropdrachten:
 • Rutger Komen (TU Delft) - Onderzoek naar SIDS Disaster Risk Reduction Portal voor Caribisch gebied (2018).
 • Ilse Nederlof (TU Delft) - Onderzoek naar SIDS Disaster Risk Reduction Portal voor Caribisch gebied (2018).
 • Guido van Rinsum (TU Delft) - Onderzoek naar effectiviteit van de noodmaatregel bekrammingen voor dijken (2018).
 • Martine Stam (TU Delft) - Onderzoek naar het effect van golfremmende vegetatie op de faalkans van rivierdijken (2018).
 • Inez van Tilburg (TU Delft) - Onderzoek naar risicogestuurd (maai)onderhoud in het regionale systeem (2018).
 • Mick van Montfoort (TU Delft) - Onderzoek naar overstromingskansen en macrostabiliteit (2018).
 • Nick Stoop (TU Delft) - Analyseren van hydraulische weerstanden om tot een scherpere inschatting van de ‘bulk’ doorlatendheid te komen (2018).
 • Pieter Verheij (TU Delft) - Opstellen van een evacuatiestrategie gebaseerd op de overstromingsrisicobenadering (2017).
 • Christianne Luger (TU Delft) - Research how to detect small to medium scale floods using multiple sensors and information sources (2017).
 • Vineeth Maniyara (TU Delft) - Research on modelling techniques for water turbines using CFD, including the analysis of momentum generated by the turbine and force distribution along the turbine blades (2017).
 • Jonas Harding (TUDelft) - Onderzoek op het gebied van Flood Safety Assesment of the Sinaï Desert (2017).
 • Brendan Dalmijn (TU Delft) - Ontwikkelen landsdekkende wateroverlastkaart (2017).
 • Bart van Linge (TU Delft) - Numerical modelling of longitudinal training dams using Delft3D (2017).