Stage en afstuderen

Ruim tien studenten per jaar, meestal uit Delft, Wageningen of Enschede, doen bij ons hun afstudeerwerk of stage. In veel gevallen heeft dat ook hun eerste baan opgeleverd na het afstuderen. Als afstudeerder of stagiair kan je zowel in onze vestiging in Lelystad als Delft werken aan uitdagende watervraagstukken. De beschikbare onderwerpen wisselen snel en plaatsen we onder vacatures, maar je kan ook zelf met een interessant idee komen! Voor nadere informatie over stages en afstuderen: stuur een e-mail naar Carina Franco.

Lopende stages en afstudeeropdrachten:
 • Jochem Caspers (TU Delft) - Probabilistische analyses bij waterkeringen.
 • Jetze Jan Twijnstra (UTwente) - Onderzoek naar “Water balance in Dutch Rhine and uncertainty of rating curves”.
 • Joep Rawee (Utwente) - Het beschrijven en begrijpen van rivierdynamica met behulp van Google Earth Engine.
 • Rutger Siemes (TU Delft) - Modellering van morfodynamiek en kwelderontwikkeling in de Waddenzee.
 • Annemarie van Os (TU Delft) - Research on Modelling sediment transport over inlet sills of longitudinal training dams.
 • Paul Dannenberg (TU Delft) - Research Develop an quantitative assessment method to determine the effectiveness of evacuation planning to reduce (the risk for) loss of life in case of a flood using different models (PBL and Lifesim).

Afgeronde stages en afstudeeropdrachten:
 • Anouk Sprong (WUR) - Toepassen nieuwe D-HYDRO zesde-generatie modelschematisaties-Maas (2019).
 • Igor Koevoets (TU Delft) - Onderzoek risicobenadering erosiekuilen in de Rijn-Maasmonding (2019).
 • Pauline van Leeuwen (TU Delft) - Onderzoek naar invloed van hoogwaterduur op dijkstabiliteit (2019).
 • Chris Wauben (TU Delft) - Onderzoek naar dubbele dijken (2019).
 • Mark Ruessink (TU Delft) - Onderzoek Zuidwestelijke Delta (2019).
 • Jip van Steen (TU Delft) - Verificatie van schademodellering in Accra (2019).
 • Tom Pak (TU Delft) - Onderzoek naar offshore and onshore model coupling to assess underwater contribution to changes in dune geometry in the Hondsbossche Duinen (2019).
 • Ties van der Heijden (TU Delft) - Onderzoek naar optimalisatie van sturing van het gemaal IJmuiden waarbij naast waterveiligheid ook gekeken wordt naar energieprijzen en/of CO2 uitstoot (2019).
 • David Knops (TU Delft) - Onderzoek naar effect van heterogeniteit op dijksterkte (2019).
 • Buu-Van Nguyen (TU Delft) - Ontwikkeling script voor probabilistische faalkansberekeningen voor 1 of 2 faalmechanismen en toepassing binnen het project Continu inzicht (2018).
 • Remy van Maanen (TU Delft) - Analyse naar samenhang intergetijdegebied en duinvorming bij Hondsbossche en Pettemer duinen (2018).
 • Merel Hendriksen (TU Delft) - Onderzoek naar morfologische onzekerheden in relatie tot overstromingsrisicobenadering/hoogwaterveiligheid (2018).
 • Rutger Komen (TU Delft) - Onderzoek naar SIDS Disaster Risk Reduction Portal voor Caribisch gebied (2018).
 • Ilse Nederlof (TU Delft) - Onderzoek naar SIDS Disaster Risk Reduction Portal voor Caribisch gebied (2018).
 • Guido van Rinsum (TU Delft) - Onderzoek naar effectiviteit van de noodmaatregel bekrammingen voor dijken (2018).
 • Martine Stam (TU Delft) - Onderzoek naar het effect van golfremmende vegetatie op de faalkans van rivierdijken (2018).
 • Inez van Tilburg (TU Delft) - Onderzoek naar risicogestuurd (maai)onderhoud in het regionale systeem (2018).
 • Mick van Montfoort (TU Delft) - Onderzoek naar overstromingskansen en macrostabiliteit (2018).
 • Nick Stoop (TU Delft) - Analyseren van hydraulische weerstanden om tot een scherpere inschatting van de ‘bulk’ doorlatendheid te komen (2018).