Missie en kernwaarden

Missie
We leveren hoogwaardige onderzoek- en adviesdiensten en producten op het gebied van waterbeheer en veiligheid. Dit doen we in Nederland en in het buitenland. We baseren ons werk op grondige kennis van fysica, wiskunde, crisisbeheersing en besluitvormingsprocessen bij onze opdrachtgevers. We ontwikkelen nieuwe kennis en passen deze toe samen met opdrachtgevers, universiteiten en kennisinstellingen.

Kernwaarden
In ons werk vinden we een aantal waarden van groot belang. Het zijn de waarden die ervoor zorgen dat wij als collega's goed met elkaar omgaan en elkaar beter maken, die ervoor zorgen dat wij onze opdrachtgevers en partners goed van dienst zijn en die ervoor zorgen dat we als onafhankelijke adviseurs gerespecteerd zijn.

Kwaliteit, collegialiteit en klantgerichtheid zijn voor ons vanzelfsprekende waarden. HKV'ers krijgen de ruimte en nemen eigen verantwoordelijkheid. Kernwaarden hierbij zijn:
  • resultaatgericht zijn
  • ondernemend zijn
  • kennis gedreven zijn.