Promotieonderzoek

Vincent Vuik verdedigde in maart 2019 met succes zijn proefschrift op de TU Delft. Hij deed onderzoek naar de betrouwbaarheid van Building with Nature maatregelen voor bescherming tegen overstromingen. Begroeide voorlanden, zoals kwelders en schorren, hebben de meeste aandacht gekregen in zijn onderzoek.  

In oktober 2015 promoveerde onze oud-collega Karolina Wojchiechowska. Haar promotieonderzoek resulteerde in een proefschrift met de titel 'Advances in Operational Flood Risk Management in the Netherlands' dat gaat over het beslissen onder onzekerheid tijdens hoogwaterdreiging.

Bas Kolen promoveerde eind 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen met een proefschrift over evacuatiestrategieën. Een proefschrift dat veel aandacht kreeg in de pers en een waardevolle bijdrage levert aan de mogelijkheden voor crisisbeheersing.

Verder zijn een tweetal HKV'ers bezig met onderzoeken die moeten leiden tot een proefschrift:

Joost Pol onderzoekt hoe de veiligheidsbeoordeling van dijken verbeterd kan worden door rekening te houden met tijdsafhankelijke faalprocessen, zoals erosie door piping. Daarnaast verkent hij hoe verschillende faalprocessen elkaar beïnvloeden, en of dat een bijdrage levert aan de veiligheid.

Bob Maaskant werkt aan prioritering binnen de waterveiligheid. Veel dijktrajecten en kunstwerken in Nederland zijn afgekeurd en moeten versterkt worden. Vanwege met name de beperkte geldstromen zal er op basis van bijvoorbeeld overstromingsrisico’s moeten worden geprioriteerd. Het vinden van een optimum is een uitdaging die Bob met plezier aan is gegaan.