Promotieonderzoek

Bas Kolen promoveerde eind 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen met een proefschrift over evacuatiestrategieën. Een proefschrift dat veel aandacht kreeg in de pers en een waardevolle bijdrage levert aan de mogelijkheden voor crisisbeheersing.

In oktober 2015 promoveerde onze oud-collega Karolina Wojchiechowska. Haar promotieonderzoek resulteerde in een proefschrift met de titel 'Advances in Operational Flood Risk Management in the Netherlands' dat gaat over het beslissen onder onzekerheid tijdens hoogwaterdreiging.

Verder zijn een drietal HKV'ers bezig met onderzoeken die moeten leiden tot een proefschrift:

Joost Pol onderzoekt hoe de veiligheidsbeoordeling van dijken verbeterd kan worden door rekening te houden met tijdsafhankelijke faalprocessen, zoals erosie door piping. Daarnaast verkent hij hoe verschillende faalprocessen elkaar beïnvloeden, en of dat een bijdrage levert aan de veiligheid.

Vincent Vuik onderzoekt hoe het concept ‘Building with Nature’ ingezet kan worden voor de bescherming tegen overstromingen. Door begroeide voorlanden langs dijken aan te leggen, kan de golfaanval op deze dijken worden gereduceerd. Vincent ontwikkelt methoden voor het bepalen van de effectiviteit en betrouwbaarheid van deze systemen. 

Bob Maaskant werkt aan prioritering binnen de waterveiligheid. Veel dijktrajecten en kunstwerken in Nederland zijn afgekeurd en moeten versterkt worden. Vanwege met name de beperkte geldstromen zal er op basis van bijvoorbeeld overstromingsrisico’s moeten worden geprioriteerd. Het vinden van een optimum is een uitdaging die Bob met plezier aan is gegaan.