Stichting FloodControl IJkdijk

Wij zijn met vertegenwoordiging in het bestuur en het directieteam intensief betrokken om invulling te geven aan de ambitie "safety as a service". FloodControl IJkdijk omvat drie thema's: belastingen & voorspellen, dijksterkte & monitoring en gevolgen & beslissen. Waterbeheerders zullen met de ontwikkelingen steeds beter in staat zijn om de actuele veiligheid van het watersysteem te bepalen en besluiten te nemen over maatregelen. Zie voor de details van de ontwikkelingsprojecten de onderstaande websites.

FloodControl IJkdijk is de voortzetting van de ontwikkelingsprogramma's van de Stichting IJkdijk (www.ijkdijk.nl) en de Stichting Flood Control (www.floodcontrol2015.com).