EU-onderzoek

Kennisontwikkeling in grote Europese samenwerkingsverbanden inspireren de creativiteit en brengen inzicht in problemen die in andere Europese landen spelen. Omdat wij dat waardevol vinden, zijn we partner in maar liefst vier FP7 onderzoeksprogramma’s en twee H2020-projecten:

DRIVER+DRiving InnoVation in Crisis Management for European Resilience. Een onderzoek waarbij 37 partijen uit 15 Europese landen werken aan tools voor crisisbeheersing en aan meer onderlinge uitwisseling en begrip voor de aanpak van crises.

In ENHANCE werken 24 partijen uit 11 landen aan de verbetering van de weerbaarheid van de samenleving voor natuurrampen. Eind 2016 heeft de afronding van dit project plaatsgevonden.

eVACUATE werkt aan verbetering van de organisatie en begeleiding van grootschalige evacuaties. In vier pilot-projecten: de evacuatie van een voetbalstadion, een cruiseschip, een metrostation en een luchthaven, worden de ideeën toegepast en getest.

SWITCH-ON: Sharing Water-related Information to Tackle Changes in the Hydrosphere – for Operational Needs. In dit project werken we met 15 partners aan het belangrijke thema van "open data".

IMPREX: IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes. In dit project werkt een consortium van 25 Europese partners aan het verbeteren van seizoensverwachtingen van weerextremen zoals extreme neerslag en droogte en Future Weather-beelden in hoge resolutie. Wij zijn betrokken bij twee deelonderzoeken: Coïncidentie Hoogwater en Risicobenadering Zoetwaterbeheer.

BRIGAID: BRIdging the GAp for Innovations in Disaster resilience. HKV geeft in samenwerking met TU Delft leiding aan een consortium van in totaal 24 partners uit 12 landen. Binnen het project BRIGAID ontwikkelen we methodes en testlocaties om innovaties van prototype naar geteste en betrouwbare eindproducten te brengen. De focus ligt hierbij op klimaatverandering: overstromingen, droogte en extreem weer.

Fortissimo: In samenwerking met Deltares en SURFsara wordt een rekenomgeving opgezet waar Delft3D-berekeningen kunnen worden uitgevoerd met een flexibele en geschaalde inzet van hardware, afhankelijk van de specifieke toepassing (‘Cloud Computing’). Dit biedt kansen om het detailniveau van de modellen te verhogen, of vraagstukken anders te benaderen, door simulaties te herhalen met steeds iets andere input (‘Monte Carlo-simulatie’).