Onderzoek

Publicaties

Kennis geeft pas waarde als je deze deelt met anderen. Wij publiceren vaak over onderzoek en innovatieve projecten. Elk jaar leidt dat tot zo’n vijftig publicaties en we hebben een interne prijs voor de beste publicatie: de Jan van Noortwijkprijs.

Lees meer


Promotieonderzoek

Als kennisondernemer ontwikkelen we kennis voor beter waterbeheer tegen lagere kosten. We doen dat onder meer met diverse promotieonderzoeken. Een kwart van onze medewerkers is gepromoveerd en vijf procent van onze medewerkers werkt aan promotieonderzoek.

Lees meer


Stichting FloodControl IJkdijk

De Stichting FloodControl IJkdijk is de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven om tot innovaties voor waterveiligheid en overstromingsrisico’s te komen. Het doel is om de waterveiligheid tegen zo laag mogelijke kosten optimaal te garanderen.

Lees meer


EU-onderzoek

We doen onderzoek in vier grote Europese onderzoeksprojecten in het zevende kaderprogramma (FP7). We zijn betrokken bij twee deelonderzoeken van het H2020-project IMPREX en dienden in samenwerking met TU Delft het winnende H2020-projectvoorstel BRIGAID in.

Lees meer