Nieuws

Wie heeft er een plan voor evacuatie bij overstromingen?

Wie heeft er een plan voor evacuatie bij overstromingen?

Hebben mensen een plan bij ernstige overstromingen? En wat doen ze als er evacuatie dreigt? Dat wordt op dit moment in Zeeland onderzocht. Om beter om te kunnen gaan met de gevolgen van overstromingen. Bij gedwongen evacuatie duurt het twee tot drie dagen voordat heel Zeeland leeg is "De wegen hebben onvoldoende capaciteit om mensen sneller de provincie uit te krijgen", zegt Teun Terpstra, lector aan de HZ University of Applied Sciences (HZ). Lees meer


Droge Voeten Sint-Oedenrode

Droge Voeten Sint-Oedenrode

HKV draagt in samenwerking met BWZ Ingenieurs, Burobol en Greenrivers, bij aan de uitwerking van het ontwerp, inrichtingsplan en projectplan waterwet voor het project 'Droge Voeten Sint-Oedenrode'.

Een project waarin participatie in het ontwerp centraal staat. Dit doen we in nauwe samenwerking met Waterschap De Dommel en gemeente Meierijstad, maar bovenal met alle bewoners van Sint-Oedenrode en alle gebruikers van dit prachtige beekdal. Lees meer


Herziening dijkbewakingsorganisatie voor Waterschap Hollandse Delta

Herziening dijkbewakingsorganisatie voor Waterschap Hollandse Delta

HKV werkt op dit moment aan een herziening van de dijkbewakingsorganisatie en calamiteitenbestrijding waterkeringen van waterschap Hollandse Delta (WSHD). In de afgelopen jaren zijn door het waterschap diverse dijkversterkingsprojecten uitgevoerd.

Hierdoor, en ook door de nieuwe normering, is de risicobeoordeling, op grond waarvan de huidige dijkbewakingsorganisatie in 2008 is opgezet, niet meer actueel. Lees meer