Nieuws

Riviernatuur verbeteren in Oost-Nederland

Riviernatuur verbeteren in Oost-Nederland

Het samenwerkingsverband van Arcadis, Antea Group, Bureau Waardenburg en HKV werkt de komende vier jaar aan plannen voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de rivieren Waal, IJssel en Nederrijn/Lek in de planstudie Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland. HKV gaat binnen de samenwerking voornamelijk de rivierkundige advisering uitvoeren. De opdracht voor de planfase komt van Rijkswaterstaat en heeft een omvang van ongeveer 20 miljoen euro, met na vier jaar nog eens de optie tot verlenging met één jaar. Lees meer


Dijkversterking stad Tiel

Dijkversterking stad Tiel

Veel dijken moeten versterkt worden om aan de hoogwaterveiligheidsnorm te voldoen. Binnendijkse versterkingen kunnen lastig uitvoerbaar of erg duur zijn. Versterking in buitendijkse richting – dus richting de rivier – kan dan een goed alternatief zijn. Echter, mag deze buitendijkse versterking niet tot een te grote opstuwing van de hoogwaterstand leiden, tenzij deze gecompenseerd wordt.  Lees meer


Morfologische veranderingen in de Rijntakken

Morfologische veranderingen in de Rijntakken

HKV werkt samen met Pepijn van Denderen (Universiteit Twente) om de morfologische veranderingen in de Rijntakken beter in te schatten. Hiervoor bouwen we voort op een methode die samen met Rijkwaterstaat is ontwikkeld. Voor dit onderzoek is een pagina ontsloten op de website van Helpdesk Water, deze is hier te bekijken. Lees meer