Nieuws

Engineering with Nature an atlas

Engineering with Nature an atlas

Afgelopen week hebben de US Army Corps of Engineers en de US Army Engineer Research en Development Center een atlas uitgebracht met daarin 52 Engineering with Nature projecten over de wereld. Lees meer


Stresstest Noordkop

Stresstest Noordkop

Het KNMI geeft aan dat 50% van hun klimaatmodellen veel extremere zeespiegelstijgingen (>195 cm) in 2100 voorspellen dan waar nu rekening mee wordt gehouden (85 cm in 2100). Om te laten zien wat er met ons huidige duinsysteem gebeurt bij extreme zeespiegelstijging voeren wij voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een stresstest uit voor de Kop van Noord-Holland. Lees meer


Nieuwe neerslagindex: Den Haag het hardst getroffen bij extreme neerslag

Nieuwe neerslagindex: Den Haag het hardst getroffen bij extreme neerslag

HKV en TU Delft hebben een neerslagindex ontwikkeld om de risico’s door extreme neerslag van steden onderling te kunnen vergelijken. De methode is toegepast op de provinciehoofdsteden in Nederland. Den Haag komt het er het slechtst van af.  

Hevige buien leiden steeds vaker tot wateroverlast in stedelijk gebied. Als overtollig regenwater niet snel genoeg wordt afgevoerd door rioleringen, sloten en grachten, ontstaan regenoverstromingen. Door de aanhoudende verstedelijking is een steeds groter percentage van de grond verhard. Maar met maatregelen kunnen de kans op en de gevolgen van deze overstromingen worden verkleind. Lees meer