Nieuws

Implementatie hoogwatervoorspelsysteem in Alexandrië, Egypte

Implementatie hoogwatervoorspelsysteem in Alexandrië, Egypte

Het hoogwatervoorspelsysteem wordt ontwikkeld in het kader van het Fonds Duurzaam Water-project "Anticipatory Flood Management in Alexandria" in samenwerking met IHE Delft, Holding Co. for Water and Wastewater (HCWW), Alexandria University, Montaser General Contractors Co., GRID - Group of Integrated Design and Alexandria Business Association.  Lees meer


Versterkingsopgave voor twee dijktrajecten van waterschap Zuiderzeeland

Versterkingsopgave voor twee dijktrajecten van waterschap Zuiderzeeland

HKV is voor het waterschap Zuiderzeeland aan de slag om na te gaan wat de versterkingsopgave is voor twee dijktrajecten langs het IJsselmeer en het Markermeer vooruitlopend op de eerste beoordelingsronde 2017-2023 (LBO-1). 

De grootte van de versterkingsopgave wordt bepaald door te beoordelen of de kruinhoogte en de dijkbekleding voldoen aan de wettelijke eisen op vak- en trajectniveau. Deze analyse voeren we uit met het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) in nauwe samenwerking met het waterschap. Lees meer


Overlijdensbericht oud-collega Christian Reuter

Overlijdensbericht oud-collega Christian Reuter

Wij ontvingen het trieste bericht van het overlijden van onze sympathieke oud-collega Christian Reuter. Een ernstige ziekte is hem helaas fataal geworden.   

In de periode 2008-2015 werkten we samen met Christian op de Duitse markt met onze zusterorganisatie HKV Hydrokontor.  Een tijd waar veel HKV'ers mooie herinneringen aan hebben. Lees meer