Nieuws

Nieuwe neerslagindex: Den Haag het hardst getroffen bij extreme neerslag

Nieuwe neerslagindex: Den Haag het hardst getroffen bij extreme neerslag

HKV en TU Delft hebben een neerslagindex ontwikkeld om de risico’s door extreme neerslag van steden onderling te kunnen vergelijken. De methode is toegepast op de provinciehoofdsteden in Nederland. Den Haag komt het er het slechtst van af.  

Hevige buien leiden steeds vaker tot wateroverlast in stedelijk gebied. Als overtollig regenwater niet snel genoeg wordt afgevoerd door rioleringen, sloten en grachten, ontstaan regenoverstromingen. Door de aanhoudende verstedelijking is een steeds groter percentage van de grond verhard. Maar met maatregelen kunnen de kans op en de gevolgen van deze overstromingen worden verkleind. Lees meer


Japan en Nederland werken samen aan klimaatadaptatie

Japan en Nederland werken samen aan klimaatadaptatie

HKV'ers Bas Kolen en Bob Maaskant reisden, samen met twee experts van Deltares en Rijkswaterstaat, op uitnodiging naar Hokkaido in Japan voor deelname aan een Hydraulic Engineering conferentie en voor de uitwisseling van kennis en ervaring met onder meer het ministerie van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme, het Hokkaido Development Bureau, het River Center Hokkaido en de universiteiten van Hokkaido en Tokyo. Lees meer


Excursie naar Kinderdijk voor Mozambikaanse

Excursie naar Kinderdijk voor Mozambikaanse

In de periode 2015-2017 heeft HKV bijgedragen aan de opzet van een operationeel controlecentrum voor overstromingen en droogtes in Mozambique. Een medewerkster van het controlecentrum was deze week in Nederland in verband met een training voor jonge professionals. Lees meer