Nieuws

Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast

Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast

Samen met gemeenten en waterschappen werken we op dit moment aan drie cases waarin we een integrale risicoanalyse uitvoeren. Deze integrale risicoanalyse heeft betrekking op de bijdrage van het watersysteem, de openbare ruimte en de crisisbeheersing aan het totale risico op water 'op een plek waar het niet hoort'. Lees meer


Kick off van het project ‘Disaster Risk Reduction Practice Research and Capacity Building Support to ECOWAS’

Kick off van het project ‘Disaster Risk Reduction Practice Research and Capacity Building Support to ECOWAS’

Vorige week is het consortium, verantwoordelijk voor de uitvoering van het bovengenoemde project, bijeen geweest in Abidjan, Ivoorkust. Het project wordt in opdracht van de Wereldbank uitgevoerd. Het consortium, onder leiding van WASCAL (West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use), zal tot 2019 aan dit project werken in nauwe samenwerking met de vijftien lidstaten van ECOWAS (Economic Community of West African States). Lees meer


Halfjaarcijfers CO2-uitstoot 2018 bekend

Halfjaarcijfers CO2-uitstoot 2018 bekend

HKV is gecertificeerd op trede 3 van de CO2-Prestatieladder. Hoewel CO2-uitstoot maar één aspect is voor de milieubelasting is het voor een adviesbureau wel een relatief belangrijke. Onze halfjaarcijfers van de CO2-uitstoot zijn beschikbaar voor 2018 en laten zien dat de totale uitstoot ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017 gelijk is gebleven. Omdat HKV in die tijd ook is gegroeid, in personeel opzicht, is er toch een afname in de uitstoot per FTE van 1,75 ton naar 1,69 ton; een afname van 3,5% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017. Lees meer