Nieuws

Meer aandacht voor gevolgbeperking bij meerlaagsveiligheid nodig

Meer aandacht voor gevolgbeperking bij meerlaagsveiligheid nodig

Vermijd een term als ‘waterrobuust’ en benadruk de kansen voor een gebied. Deze tips zijn te vinden in de nieuwe publicatie Verder met meerlaagsveiligheid van het kenniscentrum STOWA. Hierin staat de toepassing van gevolgbeperking in de praktijk centraal. Lees meer


Nieuwe neerslagstatistiek

Nieuwe neerslagstatistiek

In opdracht van STOWA werken HKV en KNMI het komende halfjaar aan een herziening van de neerslagstatiek voor lange duren. De vigerende statistiek voor lange duren is in 2015 in opdracht van STOWA afgeleid, maar de statistiek van korte duren (tot circa 12 uur) die in 2017 onderzocht werd, heeft tot nieuwe inzichten geleid. Een herziening is noodzakelijk, voor het huidig klimaat als wel voor de klimaatscenario’s. Lees meer


Mick van Montfoort derde bij de uitreiking van de Waterbouwprijs

Mick van Montfoort derde bij de uitreiking van de Waterbouwprijs

Onze collega Mick van Montfoort is vandaag derde geworden bij de uitreiking van de Waterbouwprijs in de categorie academici tijdens de Waterbouwdag in Utrecht. Hij was genomineerd met zijn afstudeerproject ''Safety assessment method for macro-stability of dikes with high foreshores''. Lees meer