Nieuws

Nauwkeuriger inzicht in huidige zeespiegel langs de Nederlandse kust

Nauwkeuriger inzicht in huidige zeespiegel langs de Nederlandse kust

In de afgelopen drie jaar hebben Deltares en HKV lijn in water in opdracht van Rijkswaterstaat gewerkt aan een nieuwe methode om de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust nauwkeuriger te bepalen. De conclusie is dat de zeespiegel de afgelopen 128 jaar met 1,86 mm per jaar (18,6 cm per eeuw) is gestegen en dat de stijging niet is versneld. Het onderzoeksrapport is vanaf deze week openbaar. Lees meer


Evaluatie FEWS-Vecht

Evaluatie FEWS-Vecht

In opdracht van Waterschap Vechtstromen voert HKV een evaluatie uit voor het Flood Early Warning System (FEWS) voor de Vecht. Uit de evaluatie moet blijken hoe goed de voorspellingen, over de periode 2013 tot en met 2018, in staat waren om de daadwerkelijk gemeten afvoeren en waterstanden te benaderen. Lees meer


Natte sokken aan de waslijn in gebied van Delfland

Natte sokken aan de waslijn in gebied van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de campagne waterbewustzijn opgezet. HKV'er Teun Terpstra maakt onderdeel uit van het kernteam. Doel van de campagne is het bewustzijn te vergroten dat klimaatverandering kan leiden tot een grotere kans op wateroverlast. Lees meer