Nieuws

Evaluatie FEWS-Vecht

Evaluatie FEWS-Vecht

In opdracht van Waterschap Vechtstromen voert HKV een evaluatie uit voor het Flood Early Warning System (FEWS) voor de Vecht. Uit de evaluatie moet blijken hoe goed de voorspellingen, over de periode 2013 tot en met 2018, in staat waren om de daadwerkelijk gemeten afvoeren en waterstanden te benaderen. Lees meer


Natte sokken aan de waslijn in gebied van Delfland

Natte sokken aan de waslijn in gebied van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de campagne waterbewustzijn opgezet. HKV'er Teun Terpstra maakt onderdeel uit van het kernteam. Doel van de campagne is het bewustzijn te vergroten dat klimaatverandering kan leiden tot een grotere kans op wateroverlast. Lees meer


Creatieve ideeën bij HKVFEWSPY workshop

Creatieve ideeën bij HKVFEWSPY workshop

Op 31 januari beleefden we met veertien enthousiaste waterschappers een hands-on workshop. In een interactieve online omgeving gingen we aan de slag met het optimaal benutten van gemeten data binnen waterschappen. Dit deden we door gebruik te maken van door HKV ontwikkelde, open-source packages in de programmeertaal Python.

Een van deze packages, HKVFEWSPY, is in staat om op een laagdrempelige manier toegang te krijgen tot tijdreeksen vanuit Delft-FEWS. Door de data eenvoudig in Python te kunnen ontsluiten, ontstaan tal van mogelijkheden om de data verder te verwerken tot informatieproducten. Lees meer