Nieuws

Nieuwe neerslagstatistiek

Nieuwe neerslagstatistiek

In opdracht van STOWA werken HKV en KNMI het komende halfjaar aan een herziening van de neerslagstatiek voor lange duren. De vigerende statistiek voor lange duren is in 2015 in opdracht van STOWA afgeleid, maar de statistiek van korte duren (tot circa 12 uur) die in 2017 onderzocht werd, heeft tot nieuwe inzichten geleid. Een herziening is noodzakelijk, voor het huidig klimaat als wel voor de klimaatscenario’s. Lees meer


Mick van Montfoort derde bij de uitreiking van de Waterbouwprijs

Mick van Montfoort derde bij de uitreiking van de Waterbouwprijs

Onze collega Mick van Montfoort is vandaag derde geworden bij de uitreiking van de Waterbouwprijs in de categorie academici tijdens de Waterbouwdag in Utrecht. Hij was genomineerd met zijn afstudeerproject ''Safety assessment method for macro-stability of dikes with high foreshores''. Lees meer


Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast

Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast

Samen met gemeenten en waterschappen werken we op dit moment aan drie cases waarin we een integrale risicoanalyse uitvoeren. Deze integrale risicoanalyse heeft betrekking op de bijdrage van het watersysteem, de openbare ruimte en de crisisbeheersing aan het totale risico op water 'op een plek waar het niet hoort'. Lees meer