Nieuws

Start project Flood Early Warning System voor de Bosna rivier

Start project Flood Early Warning System voor de Bosna rivier

Overstromingen in Bosnië en Herzegovina zijn bijna een jaarlijks terugkerend fenomeen. HKV-collega Job Udo was in mei 2019 in Bosnië voor de startbijeenkomst van het EU-project "Implementatie van een hoogwatervoorspelsysteem voor de Bosna rivier".   

Naar aanleiding van de desastreuse overstromingen in 2014 was Job al eens in Bosnië voor een DRR-missie. Vanaf het begin van 2019 werkt HKV samen met Eptisa (lead partner) en het Water Institute in Bijeljina aan de bouw van "FEWS (Flood Early Warning System) Bosna". Lees meer


Implementatie hoogwatervoorspelsysteem in Alexandrië, Egypte

Implementatie hoogwatervoorspelsysteem in Alexandrië, Egypte

Het hoogwatervoorspelsysteem wordt ontwikkeld in het kader van het Fonds Duurzaam Water-project "Anticipatory Flood Management in Alexandria" in samenwerking met IHE Delft, Holding Co. for Water and Wastewater (HCWW), Alexandria University, Montaser General Contractors Co., GRID - Group of Integrated Design and Alexandria Business Association.  Lees meer


Versterkingsopgave voor twee dijktrajecten van waterschap Zuiderzeeland

Versterkingsopgave voor twee dijktrajecten van waterschap Zuiderzeeland

HKV is voor het waterschap Zuiderzeeland aan de slag om na te gaan wat de versterkingsopgave is voor twee dijktrajecten langs het IJsselmeer en het Markermeer vooruitlopend op de eerste beoordelingsronde 2017-2023 (LBO-1). 

De grootte van de versterkingsopgave wordt bepaald door te beoordelen of de kruinhoogte en de dijkbekleding voldoen aan de wettelijke eisen op vak- en trajectniveau. Deze analyse voeren we uit met het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) in nauwe samenwerking met het waterschap. Lees meer