Nieuws

Jaarcijfers CO2-uitstoot 2017 bekend

Jaarcijfers CO2-uitstoot 2017 bekend

HKV is gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Hoewel CO2-uitstoot maar één aspect is voor de milieubelasting is het voor een adviesbureau wel een relatief belangrijke. In 2017 is de totale uitstoot van CO2 gedaald met 25% ten opzichte van 2016. Waar 255 ton werd uitgestoten in 2016 is dat afgenomen tot 189 ton in 2017. Lees meer


Cursus Modern rivierbeheer

Cursus Modern rivierbeheer

De beperkte ruimte die in de rivier voorhanden is en het intensieve gebruik van de rivier, noopt tot een zeer zorgvuldige afweging van de effecten van ingrepen. Bij rivierprojecten wordt dan ook een zwaar beroep gedaan op kennis van het gedrag van het riviersysteem en in het bijzonder van de waterbeweging, morfologie en ecologie. Lees meer


Missie naar Beira, Mozambique

Missie naar Beira, Mozambique

Afgelopen week bezocht onze college Freek Huthoff de stad Beira in Mozambique. Hij was daar om de lokale overheid bij te staan in het vinden van maatregelen tegen kustbescherming en stedelijke wateroverlast en om te bekijken welke kansen er zijn voor de ontwikkeling van de stad en de directe omgeving. Lees meer