Nieuws

Datamanagement systeem en Datamanager t.b.v. Onderzoek & Monitoring Houtribdijk

Datamanagement systeem en Datamanager t.b.v. Onderzoek & Monitoring Houtribdijk

De Houtribdijk wordt door Rijkswaterstaat aan beide zijden gedeeltelijk versterkt met zand. Een zandige dijkversterking in een groot meer zonder getij is nieuw, waardoor er behoefte is aan meer inzicht in de benodigde inspanning voor beheer en onderhoud. Lees meer


Lage rivierafvoeren en doorgaande bodemerosie

Lage rivierafvoeren en doorgaande bodemerosie

De langdurige droogte van 2018 maakt duidelijk, dat lage rivierafvoeren en de doorgaande bodemerosie op de Waal en IJssel tot grote dieptebeperkingen voor de scheepvaart leiden. En de verwachting is dat dergelijke omstandigheden in de toekomst vaker en langer zullen voorkomen. Lees meer


Meer aandacht voor gevolgbeperking bij meerlaagsveiligheid nodig

Meer aandacht voor gevolgbeperking bij meerlaagsveiligheid nodig

Vermijd een term als ‘waterrobuust’ en benadruk de kansen voor een gebied. Deze tips zijn te vinden in de nieuwe publicatie Verder met meerlaagsveiligheid van het kenniscentrum STOWA. Hierin staat de toepassing van gevolgbeperking in de praktijk centraal. Lees meer