Nieuws

Betrouwbaarheid van Building with Nature maatregelen voor bescherming tegen overstromingen

Betrouwbaarheid van Building with Nature maatregelen voor bescherming tegen overstromingen

Op woensdag 27 maart verdedigt Vincent Vuik zijn proefschrift op de TU Delft. Hij heeft onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van Building with Nature maatregelen voor bescherming tegen overstromingen. Begroeide voorlanden, zoals kwelders en schorren, hebben de meeste aandacht gekregen in zijn onderzoek. Lees meer


Sneeuw modelleren in de Berkel

Sneeuw modelleren in de Berkel

In samenwerking met waterschap Rijn en IJssel heeft HKV een sneeuwmodel ontwikkeld voor gebruik in het Beslissingsondersteunend Systeem (BOS) dat nu in ontwikkeling is. De sneeuwbuien van afgelopen januari vormden een goede testcase voor de prestaties van het model, en nu de gevalideerde sneeuwmetingen van het KNMI beschikbaar zijn,  kunnen we het model en de metingen vergelijken. Lees meer


Nauwkeuriger inzicht in huidige zeespiegel langs de Nederlandse kust

Nauwkeuriger inzicht in huidige zeespiegel langs de Nederlandse kust

In de afgelopen drie jaar hebben Deltares en HKV lijn in water in opdracht van Rijkswaterstaat gewerkt aan een nieuwe methode om de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust nauwkeuriger te bepalen. De conclusie is dat de zeespiegel de afgelopen 128 jaar met 1,86 mm per jaar (18,6 cm per eeuw) is gestegen en dat de stijging niet is versneld. Het onderzoeksrapport is vanaf deze week openbaar. Lees meer