Nieuws

Stresstest Noordkop

Stresstest Noordkop

Het KNMI geeft aan dat 50% van hun klimaatmodellen veel extremere zeespiegelstijgingen (>195 cm) in 2100 voorspellen dan waar nu rekening mee wordt gehouden (85 cm in 2100). Om te laten zien wat er met ons huidige duinsysteem gebeurt bij extreme zeespiegelstijging voeren wij voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een stresstest uit voor de Kop van Noord-Holland. Lees meer


Nieuwe neerslagindex: Den Haag het hardst getroffen bij extreme neerslag

Nieuwe neerslagindex: Den Haag het hardst getroffen bij extreme neerslag

HKV en TU Delft hebben een neerslagindex ontwikkeld om de risico’s door extreme neerslag van steden onderling te kunnen vergelijken. De methode is toegepast op de provinciehoofdsteden in Nederland. Den Haag komt het er het slechtst van af.  

Hevige buien leiden steeds vaker tot wateroverlast in stedelijk gebied. Als overtollig regenwater niet snel genoeg wordt afgevoerd door rioleringen, sloten en grachten, ontstaan regenoverstromingen. Door de aanhoudende verstedelijking is een steeds groter percentage van de grond verhard. Maar met maatregelen kunnen de kans op en de gevolgen van deze overstromingen worden verkleind. Lees meer


Japan en Nederland werken samen aan klimaatadaptatie

Japan en Nederland werken samen aan klimaatadaptatie

HKV'ers Bas Kolen en Bob Maaskant reisden, samen met twee experts van Deltares en Rijkswaterstaat, op uitnodiging naar Hokkaido in Japan voor deelname aan een Hydraulic Engineering conferentie en voor de uitwisseling van kennis en ervaring met onder meer het ministerie van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme, het Hokkaido Development Bureau, het River Center Hokkaido en de universiteiten van Hokkaido en Tokyo. Lees meer