Nieuws

Introductie Hydra-as-a-Service (HaaS)

Introductie Hydra-as-a-Service (HaaS)

Ons nieuwste instrument is HaaS. Met dit instrument krijgt u een integrale kijk op de staat van uw dijk. HaaS kan gebruikt worden in de HWBP-verkenningsfase, bij een WBI-beoordeling, voor onderzoek, gevoeligheidsanalyses, kwaliteitsborging en als communicatie-instrument.   

Voor een voorbeeld, zie: https://hydra-as-a-service.hkvservices.nl/haasnl/Lees meer


Greater Accra Resilient and Integrated Development (GARID) project goedgekeurd door de Wereldbank

Greater Accra Resilient and Integrated Development (GARID) project goedgekeurd door de Wereldbank

De Wereldbank heeft het Greater Accra Resilient and Integrated Development (GARID) project goedgekeurd. Er wordt een budget beschikbaar gesteld van 200 miljoen US$ om het overstromingsrisicomanagement in Accra, de hoofdstad van Ghana, te verbeteren. 

HKV was penvoerder van een consortium (met lokale adviseurs, Ecorys en Bosch+Slabbers), dat de Wereldbank ondersteunde bij de voorbereiding van dit project. Lees meer


Trial 'The Netherlands' voor DRIVER+

Trial 'The Netherlands' voor DRIVER+

Op woensdag 22 en donderdag 23 mei vond voor DRIVER+ (DRiving InnoVation in Crisis Management for European Resilience) de trial 'The Netherlands' plaats.

Brandweer, politie, gezondheidsdiensten, militairen, water- en elektriciteitsbedrijven en de gemeente Den Haag beproefden innovatieve oplossingen voor informatiedeling en evacuatieplanning in de crisisbeheersing. Op tactisch niveau werden scenario’s van overstromingsdreiging en daadwerkelijke overstroming voorgelegd aan de deelnemers. Lees meer