Datamanagement systeem en Datamanager t.b.v. Onderzoek & Monitoring Houtribdijk

Datamanagement systeem en Datamanager t.b.v. Onderzoek & Monitoring HoutribdijkDe Houtribdijk wordt door Rijkswaterstaat aan beide zijden gedeeltelijk versterkt met zand. Een zandige dijkversterking in een groot meer zonder getij is nieuw, waardoor er behoefte is aan meer inzicht in de benodigde inspanning voor beheer en onderhoud.

Om de benodigde inspanning door de beheerder beter te kunnen inschatten, heeft Rijkswaterstaat een onderzoeks- en monitoringsprogramma opgezet rond de zandige versterking van de Houtribdijk.  

De combinatie Advin, Iv-infra, Tauw en HKV verzorgen voor het monitoringsprogramma het datamanagement. Hierin wordt een Datamanagement Systeem (DMS) opgezet en beheerd, en is er een Datamanager die – samen met Rijkswaterstaat – actief meedenkt en stuurt aan een efficiënt databeheer en –gebruik ten behoeve van de onderzoeksdoelen van de zandige versterking. Het Onderzoeks- en monitoringsprogramma is in november 2018 gestart en loopt tot eind 2022. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor-Jan Vermeulen per e-mail of per telefoon 0320 294205.

Bron foto: Rijkskwaterstaat

3 december 2018

Terug naar overzicht