Lage rivierafvoeren en doorgaande bodemerosie

Lage rivierafvoeren en doorgaande bodemerosieDe langdurige droogte van 2018 maakt duidelijk, dat lage rivierafvoeren en de doorgaande bodemerosie op de Waal en IJssel tot grote dieptebeperkingen voor de scheepvaart leiden. En de verwachting is dat dergelijke omstandigheden in de toekomst vaker en langer zullen voorkomen.

Een integrale aanpak is nodig om de uitdagingen voor de hoogwaterveiligheid, waterbeschikbaarheid, natuur en scheepvaart het hoofd te bieden; integraal riviermanagement. Het plan Ruimte voor Levende Rivieren van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en vijf andere natuurorganisaties is een mogelijke invulling van deze integrale aanpak.

Nieuwsuur besteedde daar op 8 november 2018 aandacht aan, zie https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2258400-bodems-nederlandse-rivieren-slijten-steeds-verder-weg.html.

HKV heeft de natuurorganisaties geadviseerd bij het opstellen van de visie. Momenteel onderzoek we in samenwerking met Deltares of grootschalige herinrichting van rivieren met meestromende nevengeulen en langsdammen de voortgaande bodemerosie inderdaad kan afremmen, terwijl tegelijkertijd de natuur en hoogwaterveiligheid profiteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hermjan Barneveld per e-mail of op 0320 294206.

13 november 2018

Terug naar overzicht