Halfjaarcijfers CO2-uitstoot 2018 bekend

Halfjaarcijfers CO2-uitstoot 2018 bekendHKV is gecertificeerd op trede 3 van de CO2-Prestatieladder. Hoewel CO2-uitstoot maar één aspect is voor de milieubelasting is het voor een adviesbureau wel een relatief belangrijke. Onze halfjaarcijfers van de CO2-uitstoot zijn beschikbaar voor 2018 en laten zien dat de totale uitstoot ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017 gelijk is gebleven. Omdat HKV in die tijd ook is gegroeid, in personeel opzicht, is er toch een afname in de uitstoot per FTE van 1,75 ton naar 1,69 ton; een afname van 3,5% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017.

De directe uitstoot is gedaald, maar de indirecte uitstoot is in gelijke mate gestegen omdat in 2018 aanzienlijk meer gevlogen is voor buitenlandse projecten. De trend dat het totale aantal zakelijke autokilometers daalt en de CO2-uitstoot voor het wagenpark daalt is in 2018 verder voortgezet. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van het openbaar vervoer.

Maatregelen
Verdere mogelijkheden om de CO­2-uitstoot van HKV te reduceren zien we op het gebied van mobiliteit: HKV blijft haar medewerkers stimuleren het openbaar vervoer te gebruiken en het wagenpark wordt steeds zuiniger.

Noot: een belangrijk deel van het zakelijk verkeer betreft vliegverkeer voor buitenlandse projecten. De uitstoot die hiermee samenhangt fluctueert sterk tussen jaren en hangt af van het aantal projecten in het buitenland. Reductie daarvan past niet in het beleid van HKV.

15 september 2018

Terug naar overzicht