Nieuwe neerslagstatistiek

Nieuwe neerslagstatistiekIn opdracht van STOWA werken HKV en KNMI het komende halfjaar aan een herziening van de neerslagstatiek voor lange duren. De vigerende statistiek voor lange duren is in 2015 in opdracht van STOWA afgeleid, maar de statistiek van korte duren (tot circa 12 uur) die in 2017 onderzocht werd, heeft tot nieuwe inzichten geleid. Een herziening is noodzakelijk, voor het huidig klimaat als wel voor de klimaatscenario’s.

Ook worden de in 2015 afgeleide neerslagreeksen herzien. Voor deze reeksen heeft het onderzoek naar de statistiek van korte duren ook geleid tot nieuwe inzichten: de wateroverlast in een eens per 50 jaar of minder vaak voorkomende situatie kan worden onderschat als die met hydrologische modellen op basis van de De Bilt neerslagreeks worden berekend.

Het onderzoek van HKV en KNMI is naar verwachting in maart 2019 afgerond. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Hans Hakvoort per e-mail of per telefoon 0320 294222.

8 oktober 2018

Terug naar overzicht