Kick off van het project ‘Disaster Risk Reduction Practice Research and Capacity Building Support to ECOWAS’

Kick off van het project ‘Disaster Risk Reduction Practice Research and Capacity Building Support to ECOWAS’Vorige week is het consortium, verantwoordelijk voor de uitvoering van het bovengenoemde project, bijeen geweest in Abidjan, Ivoorkust. Het project wordt in opdracht van de Wereldbank uitgevoerd. Het consortium, onder leiding van WASCAL (West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use), zal tot 2019 aan dit project werken in nauwe samenwerking met de vijftien lidstaten van ECOWAS (Economic Community of West African States).

Deze opdracht heeft tot doel de verschillen in crisisbeheersingscapaciteit (Disaster Risk Management) tussen de ECOWAS-staten te verkleinen en de DRM-capaciteit van ECOWAS in het algemeen te vergroten door het ontwikkelen van een voorspel- en waarschuwingsmechanisme met betrekking tot hoogwater. In de tussentijd wordt door onderwijs te geven op het gebied van DRM op regionaal niveau de kennispositie versterkt.

Naast HKV, bestaat het consortium uit WRI (Ghana), FUTA (Nigeria) en UNITAR (Zwitersland). HKV’s belangrijkste aandeel in het geheel is het ontwikkelen van een hoogwatervoorspelsysteem voor West-Afrika. De website van het project is: https://projects.wascal.org/wb/.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Marco Hartman, bereikbaar op telefoonnummer 0320 294223, e-mail.

25 september 2018

Terug naar overzicht