HKV in raamovereenkomst 'Advies- en ingenieursdiensten' van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

HKV in raamovereenkomst 'Advies- en ingenieursdiensten' van het ministerie van Infrastructuur en WaterstaatDe combinatie Goudappel, Tauw, APPM en Rebel is opgenomen in de raamovereenkomst 'Advies- en ingenieursdiensten' van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op alle thema’s. 

APPM, Tauw, ORG-ID en HKV bundelen de krachten op de thema’s Klimaatadaptatie en Waterveiligheid en bieden IenW op het gebied van veiligheid, droge voeten en voldoende en schoon water.

Samen combineren we inhoudelijke kennis en gedrevenheid met brede ervaring in multi-stakeholder processen en strategische beleidsadvisering. Afzonderlijk en met elkaar beschikken we over een groot netwerk bij overheid, intermediaire organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen op landelijk, provinciaal en waterschapsniveau.

Net als het ministerie van IenW onderkennen we het belang van communicatie bij projecten en programma’s. We hebben ervaring met het toepassen van vernieuwende ideeën over de wijze van communiceren over complexe projecten en programma’s en zijn creatief bij het bedenken van slimme participatiestrategieën.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor-Jan Vermeulen per e-mail of per telefoon 0320 294205.

3 juli 2018

Terug naar overzicht