HKV doet probabilistische verkenning macrostabiliteit

HKV doet probabilistische verkenning macrostabiliteitRecent startte HKV met een volledig probabilistische analyse het beoordelingsspoor macrostabiliteit binnenwaarts voor dijktraject 13-5. Het dijktraject 13-5 ligt in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en bestaat uit de Balgzanddijk en Amsteldiepdijk. 

De Amsteldiepdijk is in 1924 aangelegd als pilot voor de Afsluitdijk en scheidt het na aanleg ontstane Amstelmeer van de Waddenzee. De Amsteldiepdijk gaat in westelijke richting over in de Balgzanddijk. De Balgzanddijk ligt tussen het Balgzandkanaal en de Waddenzee. Het totale traject is ongeveer 10 kilometer. 

HKV heeft eerder dit jaar de veiligheid van dit dijktraject beoordeeld op basis van de nieuwe waterveiligheidsnormen conform het WBI2017. De veiligheidsbeoordeling is doorlopen aan de hand van de semi-probabilistische aanpak. Op trajectniveau voldoet de dijk niet aan de eis. Dit speelt met name voor het beoordelingsspoor binnenwaartse macrostabiliteit. Daarom is een verdere aanscherping wenselijk om de veiligheidsscope voor de HWBP-verkenning zo goed mogelijk in beeld te krijgen. 

Deze volledig probabilistische analyse zal niet alleen leiden tot een scherper beeld voor dit dijktraject maar ook tot handvatten voor toekomstige keuzes in beoordeling en ontwerp. Het project is voorzien van een klankbordgroep bestaande uit deelnemers van RWS, HHNK en Deltares. 

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Jan Tigchelaar, senior adviseur Waterkeringen, per e-mail of 0320-294229.

27 november 2017

Terug naar overzicht