HKV is partner van City Deal Klimaatadaptatie

HKV is partner van City Deal KlimaatadaptatieOp 28 september heeft Bas Kolen namens HKV de overeenkomst getekend waarmee HKV officieel partner is geworden van de City Deal Klimaatadaptatie. HKV is uitgenodigd om lid te worden om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van de meerlaagse benadering. De focus zal hierbij in eerste instantie liggen op risicoreductie met inbreng van ruimtelijke ontwikkelingen en crisisbeheersing.

Voor de langere termijn bekijken we hoe we evacuatiemogelijkheden kunnen vergroten met slimme en maatschappelijk aantrekkelijke en betaalbare oplossingen. We kunnen hierbij putten uit en verder werken aan uitdagingen van eerdere projecten rondom Dordrecht, Rotterdam en de IJssel-Vechtdelta.  

In de City Deal kunnen we naast onze kennis op het gebied van overstromingen ook onze kennis van extreme neerslagstatistieken in landelijk en stedelijk gebied inbrengen evenals onze kennis over droogte. Hierbij zijn er duidelijke relaties met het neerslagonderzoek dat we met het KNMI voor STOWA deden en onderzoeksprojecten als Imprex en Brigaid.  

De City Deal geeft HKV de mogelijkheid om producten gericht op burgers en bedrijven verder vorm te geven. We denken dan aan waarschuwingen bij hoogwater als in de app MijnHoogwaterstanden en de mogelijkheid voor eigenaren en gebruikers van gebouwen om een eigen stresstest uit te voeren voor het overstromingsrisico met Mijnoverstromingsrisicoprofiel.nl.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Kolen per e-mail of per telefoon 0320 294242.

5 oktober 2017

Terug naar overzicht