Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering WaterveiligheidWateropleidingen, PAO Techniek en Management en HKV verzorgen het opleidingstraject voor de Nieuwe Normering Waterveiligheid. HKV ondersteunt de cursussen met inhoudelijke expertise, en levert docenten aan. 

Nieuwe veiligheidsnormering
Per 1 januari 2017 is de nieuwe veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen van kracht. Deze normering baseert zich op een overstromingsrisicobenadering en houdt rekening met kansen op een overstroming en de gevolgen daarvan voor een dijktraject. Daarnaast is er nieuwe kennis beschikbaar voor de beoordeling en er is sprake van een zorgplicht. Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop waterkeringbeheerders hun keringen beoordelen, ontwerpen, verbeteren en onderhouden. 

Voorbereiden waterkeringbeheerders
Het opleidingsplan is onderdeel van de implementatie van de nieuwe veiligheidsnormering. In een cursus leren beheerders en de markt omgaan met de nieuwe beoordeling en het WBI.

Inschrijven cursussen
Je kan inschrijven voor de cursussen via de website van Stowa. Het opleidingsplan telt op dit moment veertien verschillende cursussen van een tot drie dagen. Neem voor meer informatie contact op met Hanna Langerak (Wateropleidingen) via (030) 60 69 424 of stuur een mail naar opleidingen@innw.nl.

2 oktober 2017 - update opleidingsplan 18 juni 2018

Terug naar overzicht