Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Stresstest Noordkop

Het KNMI geeft aan dat 50% van hun klimaatmodellen veel extremere zeespiegelstijgingen (>195 cm) in 2100 voorspellen dan waar nu rekening mee wordt gehouden (85 cm in 2100). Om te laten zien wat er met ons huidige duinsysteem gebeurt bij extreme zeespiegelstijging voeren wij voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een stresstest uit voor de Kop van Noord-Holland.

Lees meer