JAARVERSLAG

HKV Jaarverslag 2017

2017 stond in het teken van een intensievere betrokkenheid bij onderwijs en kennisontwikkeling, een aanscherping van onze organisatie met de oprichting van de adviesgroepen Water en klimaat en Producten en services en projectdrukte. Hierover kunt u lezen in dit jaarverslag.