Internship and graduation

More than ten students per year, mostly from Delft, Wageningen or Enschede, come to us for an internship or graduation research project. In many cases, this has also brought them their first job after graduation. As a graduate student or intern you can work on challenging water issues at our office in Lelystad or in Delft. The available topics change quickly, you can find some on our vacancies webpage, but you can also come up with an interesting idea yourself! For more information about internships and graduation research, please send an e-mail to Ms Carina Franco.

Recent Internship and graduation projects:
 • Martijn de Way (TU Delft) - Werkzaamheden voor SLS (Service Limit State) van waterkeringen.
 • Laura Jansen (TU Delft) - Het maken van een kansrijkheidskaart voor Building with Nature (BwN) met toepassingen in Nederland, Europa en de rest van de wereld en het definiëren van een toepassing van BwN voor de interactieve vloer.
 • Guus Rongen (TU Delft) - Onderzoek van het effect van overstromingen in België op extreme waterstanden in de Maas.
 • Justus Dokter (TU Delft) - De kosten van dijkversterking in de regio Rijnmond-Drechtsteden – optimalisatie tussen investering in kunstmatige afvoercapaciteit (gemalen) en dijkversterking bij uitvoering van een afgesloten RijnMaasmonding.

  Completed Internship and graduation projects:
 • Timor Post (UTwente) - Onderzoek golfdemping door vegetatie (2015).
 • Tessa Andringa (Universiteit Twente) - Meewerken aan het project prioriteringsinstrument kustlijnzorg (2015).
 • Tobias Nootenboom (WUR) - Stage op het gebied van ‘Smart City’. Doel van de stage is om te onderzoeken welke (stedelijke) deltagebieden het meest kwetsbaar zijn voor overstromingen (2015).
 • Jelle van Zuijlen (TU Delft) - Onderzoeken van de ontwerpvraag: 'hoe kunnen we rivierverruiming en dijkversterking vormgeven in het rivierengebied, zodat ze aan de strenge normen voldoen' (2015).
 • Guido Evers (TU Delft) - Onderzoek op het gebied van onzekerheden in het bepalen van hydraulische belastingen (2015).
 • Geerten Horn (WUR) - Projectwerkzaamheden ten behoeve van hydro- and morphodynamic implications of a new river mouth for the Mississippi River (2015).
 • Carolien Wegman (Universiteit Utrecht) - Projectwerkzaamheden ten behoeve van hydro- and morphodynamic implications of a new river mouth for the Mississippi River (2015).
 • Doris Wendt (WUR) - Werkzaamheden met betrekking tot sneeuwsmelt, en -berging in het Nederlandse waterbeheer (2015).
 • Samantha van Schaick (TU Delft) - Verkenning van mogelijkheden voor innovatieve oplossingen ter ondersteuning van de kustlijnzorg (2014).
 • Jelle van Zuijlen (TU Delft) - Onderzoeken van de ontwerpvraag: 'hoe kunnen we rivierverruiming en dijkversterking vormgeven in het rivierengebied, zodat ze aan de strenge normen voldoen' (2014).
 • Maarten Schoemaker (TU Delft) - Overstromingsrisico's presenteren voor verschillende doelgroepen (2014).
 • Jayesh Kisoensingh (TU Delft) - Preparing self supporting river systems, 'how to cope with excessive maintenance dredging' (2014).
 • Joost Pol (TU Delft) – Research into using water retention in the Meuse Valley (2014).
 • Erik ten Hagen (UTwente) - Flexible Mesh (2014).
 • Jos de Greef (TU Delft) - Vitale en kwetsbare objecten en infrastructuur in het havengebied Rotterdam (2014).