Internship and graduation

More than ten students per year, mostly from Delft, Wageningen or Enschede, come to us for an internship or graduation research project. In many cases, this has also brought them their first job after graduation. As a graduate student or intern you can work on challenging water issues at our office in Lelystad or in Delft. The available topics change quickly, you can find some on our vacancies webpage, but you can also come up with an interesting idea yourself! For more information about internships and graduation research, please send an e-mail to Ms Carina Franco.

Recent Internship and graduation projects:
 • Chris Wauben (TU Delft) - Onderzoek naar dubbele dijken.
 • Mark Ruessink (TU Delft) - Onderzoek Zuidwestelijke Delta.
 • Ties van der Heijden (TU Delft) - Onderzoek naar optimalisatie van sturing van het gemaal IJmuiden waarbij naast waterveiligheid ook gekeken wordt naar energieprijzen en/of CO2 uitstoot.
 • Tom Pak (TU Delft) - Onderzoek naar offshore and onshore model coupling to assess underwater contribution to changes in dune geometry in the Hondsbossche Duinen.
 • David Knops (TU Delft) - Onderzoek naar effect van heterogeniteit op dijksterkte.
 • Buu-Van Nguyen (TU Delft) - Ontwikkeling script voor probabilistische faalkansberekeningen voor 1 of 2 faalmechanismen en toepassing binnen het project Continu inzicht.

  Completed Internship and graduation projects:
 • Remy van Maanen (TU Delft) - Analyse naar samenhang intergetijdegebied en duinvorming bij Hondsbossche en Pettemer duinen (2018).
 • Merel Hendriksen (TU Delft) - Onderzoek naar morfologische onzekerheden in relatie tot overstromingsrisicobenadering/hoogwaterveiligheid (2018).
 • Rutger Komen (TU Delft) - Onderzoek naar SIDS Disaster Risk Reduction Portal voor Caribisch gebied (2018).
 • Ilse Nederlof (TU Delft) - Onderzoek naar SIDS Disaster Risk Reduction Portal voor Caribisch gebied (2018).
 • Guido van Rinsum (TU Delft) - Onderzoek naar effectiviteit van de noodmaatregel bekrammingen voor dijken (2018).
 • Martine Stam (TU Delft) - Onderzoek naar het effect van golfremmende vegetatie op de faalkans van rivierdijken (2018).
 • Inez van Tilburg (TU Delft) - Onderzoek naar risicogestuurd (maai)onderhoud in het regionale systeem (2018).
 • Mick van Montfoort (TU Delft) - Onderzoek naar overstromingskansen en macrostabiliteit (2018).
 • Nick Stoop (TU Delft) - Analyseren van hydraulische weerstanden om tot een scherpere inschatting van de ‘bulk’ doorlatendheid te komen (2018).
 • Pieter Verheij (TU Delft) - Opstellen van een evacuatiestrategie gebaseerd op de overstromingsrisicobenadering (2017).
 • Christianne Luger (TU Delft) - Research how to detect small to medium scale floods using multiple sensors and information sources (2017).