ACTUEEL

Zwerfafval in Nederlandse rivieren

Hoeveel zwerfafval zit er in de Nederlandse rivieren? Waar gaat het heen? Waar komt het vandaan? En uiteindelijk: wat kunnen wij er aan doen?

Om op deze vragen antwoord te geven is het van essentieel belang om betrouwbaar en gericht zwerfafval te monitoren zodat, in combinatie met begrip van waterbewegingen, een completer beeld ontstaat van de omvang en dynamiek van zwerfafval in rivieren.  HKV heeft hiervoor in samenwerking met Tauw BV, Wageningen Universiteit en Deltares gedurende het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om moderne technologieën in te zetten in een nationaal monitoringsprogramma. Het rapport is nu openbaar, via deze link.

De belangrijkste adviezen van deze studie zijn onlangs aan bod gekomen in een bijeenkomst van Rijkswaterstaat over ontwikkeltrajecten voor de nationale monitoringstrategie voor zwerfafval in rivieren.

Dit project is gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

 

 

 

dr. F. Huthoff senior adviseur Rivieren, kusten en delta's f.huthoff@hkv.nl