ACTUEEL

Riviernatuur verbeteren in Oost-Nederland

Het samenwerkingsverband van Arcadis, Antea Group, Bureau Waardenburg en HKV werkt de komende vier jaar aan plannen voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de rivieren Waal, IJssel en Nederrijn/Lek in de planstudie Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland. HKV gaat binnen de samenwerking voornamelijk de rivierkundige advisering uitvoeren. De opdracht voor de planfase komt van Rijkswaterstaat en heeft een omvang van ongeveer 20 miljoen euro, met na vier jaar nog eens de optie tot verlenging met één jaar. 

De Kaderrichtlijn Water is een Europese afspraak over de verbetering van de waterkwaliteit. Bij deze omvangrijke klus gaat het om een scala aan plannen om de ecologie van de rivieren te verbeteren. Denk daarbij aan geulen, strangen, natuurvriendelijke oevers, uiterwaardverlagingen en het aanpassen van beekmondingen. Het werk omvat ook de ontwerpen, de organisatie van de juiste vergunningen en het schrijven van de aanbestedingen. Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder in meerdere uiterwaarden, is een belangrijke samenwerkingspartner in het project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geerten Horn (e-mail, telefoon 0320 294282) of Sonja Ouwerkerk (e-mail, telefoon 0320 294279).

Bron foto: Shutterstock.com

8 mei 2020