ACTUEEL

Presentatie My Flood Risk Accra App in Ghana

Vorige week heeft de minister van Communicatie en Digitalisatie van Ghana de door HKV gemaakte My Flood Risk Accra App gepresenteerd. De app informeert burgers op toegankelijke en begrijpelijke wijze over overstromingen en de mogelijke gevolgen. Hierdoor zijn burgers beter voorbereid op overstromingen en wordt de impact van overstromingen kleiner.

De My Flood Risk Accra App heeft drie belangrijke functionaliteiten: (1) het informeert burgers over de lokale gevolgen bij een overstroming, (2) het geeft met infographics informatie over welke maatregelen men kan nemen tegen overstromingen op basis van preventie, paraatheid, noodhulp en herstelacties en (3) het gebruikt officiële voorspellingen van het meteorologisch instituut GMet om burgers te waarschuwen in geval van zware regen. De app is beschikbaar voor iOS (Apple App Store) en Android (Google Play Store). Gmet zal het beheer, onderhoud en verdere uitrol van de app verzorgen.

De app maakt onderdeel uit van het Developing Risk Management Approaches for Climate and Health Risk Programma dat de GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) en verzekeraar Allianz samen met HKV uitvoeren. Dit programma richt zich op het mitigeren van de impact van overstromingen en het beter en sneller herstellen van maatschappelijke functies na een overstroming. Als onderdeel van dit project onderzoeken GIZ en Allianz manieren om overstromingsschade snel te kunnen uitbetalen in de vorm van verzekeringen. HKV heeft hiervoor overstromingsrisicoanalyses uitgevoerd die als basis dienen om verzekeringspremies op te stellen.

Presentatie My Flood Risk Accra App in Ghana