ACTUEEL

Nederland biedt technische ondersteuning tijdens orkaan Iota

In november 2020 werd Midden-Amerika tweemaal getroffen door verwoestende orkanen. Eerst kwam orkaan Eta en kort daarna orkaan Iota, die beide grote overstromingen en meerdere aardverschuivingen veroorzaakten. Samen leidden Eta en Iota tot miljarden dollars aan schade, honderdduizenden ontheemden en honderden mensenlevens[1].

Op verzoek van de regering van Guatemala bood de Dutch Risk Reduction-faciliteit (DRR-team) technische ondersteuning tijdens de komst van orkaan Iota. HKV hielp door met spoed deskundig advies te geven over mogelijke gevaren en gevolgen van orkaan Iota. Er is daarbij een interactief platform opgezet op basis van open data en de rekenkracht van Google Earth Engine, zie:

https://hkvgee.users.earthengine.app/view/landslide-and-inundation-hazard

De kaarten voor overstromings- en aardverschuivingsgevaar in het platform zijn afgeleid uit  voorspelde regenvalgegevens en andere relevante informatielagen. Het platform toont ook bevolkingscentra, luchthavens, het wegennet, energiecentrales en meer om een ruwe interpretatie mogelijk te maken van de gevolgen van overstromingen en aardverschuivingen. Met de informatie op het platform konden lokale overheden de mogelijke gevarenzones beter aanwijzen, onder andere ter ondersteuning van rampenbestrijding en humanitaire acties.

De overheden in Guatemala spraken hun dank uit voor de technische ondersteuning vanuit Nederland en waren met name ook geïnteresseerd in de technologieën achter de gevarenkaarten en het online platform. In drie technische werksessies hebben wij vervolgens de gebruikte technieken in detail toegelicht en aanvullend materiaal geleverd om deze kennis aan de deelnemers over te dragen. De sessies werden volledig gehouden in het Spaans en trokken naast deelnemers uit Guatemala ook belangstellenden vanuit overheden en particuliere instellingen in Honduras, Nicaragua en Costa Rica.

[1] https://www.reuters.com/article/us-climate-change-hurricanes-idUSKBN28D2V6

Nederland biedt technische ondersteuning tijdens orkaan Iota