ACTUEEL

Fjord Crossings-project in Noorwegen

Asplan Viak (penvoerder, Noorwegen), HKV en Svasek hebben zich gezamenlijk gekwalificeerd in het ‘Fjord Crossings’-project voor een tweetal raamcontracten ter uitvoering van onderzoek naar stroming en golven.  

De ambitie van de Noorse overheid om de E39-kustsnelweg in het zuidwestelijke fjordengebied om te bouwen tot een verbinding zonder veerboten, vereist ontwikkeling van ongekende brugtechnologie voor het oversteken van de extreem brede en diepe fjorden.  

De wereldwijd gezien langst bestaande bruggen schieten letterlijk tekort als het gaat om het oversteken van een fjord die meer dan twee kilometer breed en honderden meters diep is. Het Noorse project ‘Fjord Crossings’ is verantwoordelijk voor de realisatie van de extreme fjordovergangen: van het verzamelen van gegevens zoals wind, golven en stroming tot de ontwikkeling van computermodellen voor het doorrekenen van de dynamische constructie van nieuwe brugconstructies.  

Het ‘Fjord Crossings’-project is gestart in 2009. De initiële studiefase werd voltooid toen men in het project tot de conclusie kwam dat het daadwerkelijk mogelijk was om de acht fjorden die de E39 kruist met vaste verbindingen over te steken; zelfs bij de Sognefjord, waarvan werd aangenomen dat het voor altijd onmogelijk zou zijn bleek het mogelijk om een vaste oeververbinding te realiseren.  

Na de studiefase gaat het E39-project nu een meer uitvoerende fase in. Dit werk omvat het verzamelen en analyseren van basisgegevens zoals metingen van wind, golven en stroming; verkenning van de bodem tot enkele honderden meters diepte en het in kaart brengen van scheepvaartverkeer. Ondertussen worden nieuwe brugconcepten nader uitgewerkt voor het oversteken van de fjorden langs de E39-route, zoals extreme hangbruggen, drijvende bruggen en onder water zwevende tunnels.  

Vrij samengevat en vertaald van: https://www.vegvesen.no/en/roads/Roads+and+bridges/Road+projects/e39coastalhighwayroute/subprojects/fjord-crossings  

Foto: Statens Vegvesen