ACTUEEL

Evaluatie FEWS-Vecht

In opdracht van Waterschap Vechtstromen voert HKV een evaluatie uit voor het Flood Early Warning System (FEWS) voor de Vecht. Uit de evaluatie moet blijken hoe goed de voorspellingen, over de periode 2013 tot en met 2018, in staat waren om de daadwerkelijk gemeten afvoeren en waterstanden te benaderen.

Verschillende neerslagvoorspellingen (COSMO en de combinatie van HIRLAM en ECMWF) en verschillende modellen (WALRUS, HBV, Sobek-RE en Sobek3) worden geanalyseerd.

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie maken we een aanbeveling welke combinatie van neerslagvoorspelling en model de beste voorspelling van de waterstanden oplevert. Het project wordt uitgevoerd van februari tot april 2019.

25 februari 2019