ACTUEEL

Resultaten CO2-uitstoot eerste half jaar 2022 veelbelovend

Het halfjaar 2022 laat zien dat het doel van reductie van de CO2-uitstoot van 10% in de periode 2020-2024 ruimschoots is gehaald. De doelen die we ons gesteld hadden voor 2024, zijn in 2024 op één onderdeel na al gehaald. Alleen de reductiedoelstelling voor het onderdeel elektriciteitsgebruik kantoor Delft is niet gehaald, maar dit komt omdat we in het eerste half jaar van 2019 in kantoor Delft zijn getrokken. Hierdoor is het eerste halfjaar van 2019 niet representatief voor het elektriciteitsgebruik van kantoor Delft.

 

 

Resultaten CO2-uitstoot eerste half jaar 2022 veelbelovend