ACTUEEL

Actualisatie hydraulische randvoorwaarden voor de Vlaamse Kust

HKV voert momenteel de actualisatie van de hydraulische randvoorwaarden (de HR) voor de Vlaamse Kust uit, in opdracht van het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) en Afdeling Kust (AK). De HR bestaan uit berekende waterstanden en golven die op kunnen treden tijdens extreme stormen. Ze worden onder andere gebruikt bij ontwerpprojecten, toetsingen van de kustveiligheid en studies naar het faalgedrag van constructies.

De toetsing van de Vlaamse Kust (duinen, dijken en kunstwerken) wordt tot dusver op een semi-probabilistische manier uitgevoerd, waarbij waterstanden en golven bij één terugkeertijd (van de maatgevende stormvloed) worden gebruikt om te beoordelen of de kust veilig genoeg is. Een van de mogelijke toekomstgerichte ambities is om geleidelijk over te stappen op een volledig probabilistische methode, waarmee faalkansen van de waterkeringen kunnen worden berekend. De eerste stap is het geschikt maken van de HR. HKV ondersteunt het WL en AK bij deze stap door het berekenen van kansverdelingen, correlaties tussen parameters en statistische onzekerheden.

In samenwerking met Deltares worden ook duizenden golfberekeningen uitgevoerd, om te bepalen welke golven op ondiep water kunnen worden verwacht bij uiteenlopende combinaties van waterstanden, wind en golven op diep water. In het project worden de sterke punten uit de methoden uit Vlaanderen, Nederland en de internationale literatuur samengebracht om te komen tot een state-of-the-art methode voor het afleiden van de HR.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Vuik per e-mail of per telefoon 0320 294268.

Foto Shutterstock: Noordzeestrand bij Oosteinde, België

15 juni 2020