Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Datamanagement systeem en Datamanager t.b.v. Onderzoek & Monitoring Houtribdijk

De Houtribdijk wordt door Rijkswaterstaat aan beide zijden gedeeltelijk versterkt met zand. Een zandige dijkversterking in een groot meer zonder getij is nieuw, waardoor er behoefte is aan meer inzicht in de benodigde inspanning voor beheer en onderhoud.

Lees meer