Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Het Bekledingsmodel – Reststerkte en Tijdsafhankelijkheid

HKV heeft samen met Deltares en Rijkswaterstaat een methode ontwikkeld waarin de bekleding van een dijk wordt getoetst met daarin meegenomen reststerkte en tijdsafhankelijkheid. Het is een eerste stap in de ontwikkeling van het programma ‘Kennis voor Keringen’. Deze kennis kan ook van meerwaarde zijn in een toets op maat.

Lees meer