Vanuit onze werkvelden leveren wij advies, onderzoek en producten voor water en veiligheid.

Overheden en private opdrachtgevers in binnen- en buitenland schakelen ons in voor de oplossing van hun watervraagstukken. Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

Objectherkenning vanaf het water

Automatische detectie van leidingen en duikers om het beheerregister te verbeteren.

Voor waterbeheerders is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de watergangen en de daarin aanwezige kunstwerken. In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimperenwaard (HHSK) werken we aan een pilot om het beheerregister te actualiseren.

Met behulp van objectherkenning vinden we leidingen en duikers op foto’s genomen vanaf het water. De gedetecteerde objecten vergelijken we met het beheerregister, bij verschillen kunnen we gericht gaan inspecteren en aan de hand van de bevindingen het beheerregister bijwerken.

Lees meer