Waterbeheer en informatie

In de regio en in de stad komt het water letterlijk dicht bij de mensen. Juist in deze gebieden is het belang van een zorgvuldig waterbeheer, gericht op duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving groot. De rol van sociale media, data- en informatiesystemen wordt daarbij steeds belangrijker. Wij hebben de kennis in huis om waterbeheerders te ondersteunen om hun doelen te bereiken en we scheppen graag orde in de overweldigende stroom van mogelijkheden om IT in te schakelen voor optimaal waterbeheer.

Projecten

Onderhoudsmanagementsysteem voor Waddenzee

Onderhoudsmanagementsysteem voor Waddenzee

De Waddenzee is een bijzonder en complex watersysteem. Getij, stroming, wind en golven zorgen voor veel dynamiek in het transport van water, slib en zand. De Waddeneilanden zijn bereikbaar via vaarroutes en havens. Met een plaats op de Werelderfgoedlijst is het natuurgebied erg in trek bij toeristen.

 Lees meer


Hoogwaterbescherming in Bangladesh

Hoogwaterbescherming in Bangladesh

In 2016 heeft NWO het onderzoeksproject “CORE Bangladesh” gegund aan een consortium van HKV, UNESCO-IHE, TU Delft en Bangladesh University of Engineering and Technology. Lees meer


Waterbeschikbaarheid (WABES)

Waterbeschikbaarheid (WABES)

De zoetwatervoorziening in Nederland staat regelmatig onder druk door het optreden van laagwater en droogte. In de toekomst zijn vaker knelpunten in de zoetwatervoorziening te verwachten, omdat de vraag toeneemt en het aanbod afneemt. Lees meer